<div dir="ltr">Zkratka to - bráno jako jméno ulice - není, v Českých Budějovicích podle mě v současné době ulice s dlouhým názvem "třída" oficiálně asi neexistuje. <div><br></div><div>Pražská tř. je taky jen ta zkratka. Taky všechna ta křestní jména patří zkráceně, na výjimky bych se musela podívat. Někde výše je odkaz na seznam ulic v Českých Budějovicích, který byl správně. Taky většina náměstí a ulic jsou oficiálně se zkratkou. </div><div><br></div><div>Majka</div></div><div class="gmail_extra"><br><div class="gmail_quote">2018-02-12 23:25 GMT+01:00 Jan Sten Adámek <span dir="ltr"><<a href="mailto:sten@adamek.online" target="_blank">sten@adamek.online</a>></span>:<br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">Jak se pozná, jestli jméno v RÚIAN obsahující zkratku je nebo není zkratka? Třeba tohle<br>
<a href="http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/ulice/74241" rel="noreferrer" target="_blank">http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/u<wbr>lice/74241</a><br>
Je to zkratka nebo není?<span class="HOEnZb"><font color="#888888"><br>
<br>
Sten</font></span><div class="HOEnZb"><div class="h5"><br>
<br>
<br>
<br>
______________________________<wbr>_________________<br>
Talk-cz mailing list<br>
<a href="mailto:Talk-cz@openstreetmap.org" target="_blank">Talk-cz@openstreetmap.org</a><br>
<a href="https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz" rel="noreferrer" target="_blank">https://lists.openstreetmap.or<wbr>g/listinfo/talk-cz</a><br>
</div></div></blockquote></div><br></div>