<div dir="ltr">Momentálně nejsnadněji přes JOSM. Je nutné mít zobrazenou vrstvu mapniku, a pak se dlaždice dá označit jako dirty z mapy (Get tile status - získej stav/ Force tile rendering - označit jako dirty).<div class="gmail_extra"><br><div class="gmail_quote">2018-02-23 14:25 GMT+01:00 Petr Vozdecký <span dir="ltr"><<a href="mailto:vop@seznam.cz" target="_blank">vop@seznam.cz</a>></span>:<br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex"><div>Ahoj,<br><br>toto mi dříve spolehlivě fungovalo, dnes jsem to zkusil reinkarnovat a bez úspěchu...<br><br>jinými slovy - jak jednoduše označit dlaždici jako dirty?<br><br></div></blockquote></div></div></div>