<div dir="ltr">Při mapování schránek narážím na místa, která by zasloužila lépe zmapovat - např. místa, která mají data hodně stará, případně mapování zřetelně neodpovídá situaci - třeba i díky tomu, že katastr je tam zakreslený tak nějak ... hodně volně... tvary budov neodpovídají apod. Přitom by se to dalo zmapovat minimálně výrazně lépe podle Bingu/Digitalglobe.<div><br></div><div>Nenapadá někoho, jak tahle místa zachytit / označit v komunitě? Obvykle jdu "na pět minut" něco rychle udělat, ale přitom bych v místě mohla strávit hodiny :) </div><div><br></div><div>RUIAN a jeho porovnání v tomhle není řešením, pokud je zmapováno stejně špatně, jako to má katastr. Spíš něco, jako zásobník "úkolů" do budoucna.</div><div><br></div><div>Majka</div></div>