<div dir="ltr">
Ahoj!<br><br><div><div class="gmail_quote">2018-04-22 14:39 GMT+02:00 Honza Cibulka <span dir="ltr"><<a href="mailto:honza@datastory.cz" target="_blank">honza@datastory.cz</a>></span>:<br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left:1px solid rgb(204,204,204);padding-left:1ex"><div dir="auto">jaké datové sady Zeměměřického 
úřadu [2] by pro tuzemské OSM byly nejpřínosnější? Proč?<br></div></blockquote></div><div class="gmail_extra"><br><div class="gmail_quote">2018-04-22 19:14 GMT+02:00 Ha Noj <span dir="ltr"><<a href="mailto:ehanoj@gmail.com" target="_blank">ehanoj@gmail.com</a>></span>:<br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">
2a) sekundárně nějaký výškopis lepší než SRTM,<br></blockquote></div><br></div><div class="gmail_extra">Dovolím si to upřesnit. Výškopis pro OSM vůbec přínosný není, protože OSM (téměř) data o výšce nesbírá. Tvůj (Honzo) závěr, že DMR 5G by bylo ideální začlenit do OSM může znít hezky třeba pro někoho, kdo neví, co zkratka OSM znamená, jinak je ale nereálný.<br></div><div class="gmail_extra">Výškopis, minimálně v podobě vrstevnic, je na druhou stranu přínosný pro prakticky každého, kdo chce OSM data vzít, s nějakým tím výškopisem je zkombinovat a udělat z toho použitelnou mapu.<br><br></div><div class="gmail_extra">Obecně k té otázce: souhlasím, že nějaký masivní import na území ČR už by nadělal víc škody, než užitku. Každé začlenění cizích dat je teď potřeba kontrolovat de facto prvek po prvku, jestli nevznikají duplicity, jestli prostorově odpovídá okolním prvkům, atd. Proto pro OSM nejpřínosnější by opravdu bylo to aktuální ortofoto.<br><br></div><div class="gmail_extra">Samozřejmě by záleželo na tom, jestli by tím otevřením taky ZÚ změnil způsob, jakým data poskytuje. Kdyby rozdělil ZABAGED na jednotlivé jevy a šlo vytáhnout třeba (příklad) boží muka, mosty, věže, skály, ... tak to by mohlo být zajímavé pro podobný poloautomatický import, jakým se teď česká komunita OSM snaží řešit poštovní schránky. A poznámka: některé takhle oddělené jevy by byly zajímavé i pro import do Wikidat.<br><br></div><div class="gmail_extra">H.<br><br></div><div class="gmail_extra">P.S. Jestli hledáš někoho, kdo po bezplatném laserscannu skočí jako slepice po flusu, tak to jsou orientační běžci. Víc info klidně dodám off-list ;-)<br></div></div></div>