<div dir="ltr">Ahoj,<br><div><div class="gmail_extra"><br><div class="gmail_quote">2018-04-23 16:23 GMT+02:00 Lukas Gebauer <span dir="ltr"><<a href="mailto:gebylist@mlp.cz" target="_blank">gebylist@mlp.cz</a>></span>:<br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex"><span class="">> Výškopis pro OSM vůbec přínosný není, protože OSM<br>
> (téměř) data o výšce nesbírá.<br>
<br>
</span>Opět s tebou nemohu souhlasit. Pro ČR existuje tak podrobný výškopis <br>
z laserového měření, že se podle toho dá zmapovat kdejaký sráz, val, <br>
úvoz, atd. A to pro OSM přínos je, protože to z ortomapy fakt <br>
nevyčteš.</blockquote><div><br></div><div>Ano, to máš pravdu. A nevyčteš totéž, snadněji, ze ZM 10, resp. SM5V? Asi ne ve stejný podrobnosti, ale pro OSM asi více než dostatečně.<br></div><div>Nicméně je fakt, že pro přesnou polohu lesních cest jsou data z laserscanu přesnější, než ortofoto (o družicových snímcích nemluvě). Beru.<br><br></div><div>H.<br></div></div></div></div></div>