<html><body><div style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt; color: #000000"><div>Dekuji<br></div><div><br data-mce-bogus="1"></div><div>        M<br data-mce-bogus="1"></div><div><br></div><hr id="zwchr" data-marker="__DIVIDER__"><div data-marker="__HEADERS__"><b>From: </b>"majka" <majka.zem+talk@gmail.com><br><b>To: </b>talk-cz@openstreetmap.org<br><b>Sent: </b>Monday, May 21, 2018 9:38:17 AM<br><b>Subject: </b>Re: [Talk-cz] Fwd: Fell3 strikes again<br></div><br><div data-marker="__QUOTED_TEXT__"><div dir="ltr">Tak momentální výsledek je <a href="https://www.openstreetmap.org/user_blocks/1993" target="_blank">dočasný ban do přihlášení</a>.<br><div>V podstatě ho to nijak neomezuje, ale v skrytu duše doufám, že to vezme vážně. "Navedený" je tam na větší changesety a na přesnější uvádění zdrojů.</div><br><div>Majka</div></div>
<br>_______________________________________________<br>Talk-cz mailing list<br>Talk-cz@openstreetmap.org<br>https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz<br>https://openstreetmap.cz/talkcz<br></div></div></body></html>