<div dir="ltr">Tak momentální výsledek je <a href="https://www.openstreetmap.org/user_blocks/1993">dočasný ban do přihlášení</a>.<div><br></div><div>V podstatě ho to nijak neomezuje, ale v skrytu duše doufám, že to vezme vážně. "Navedený" je tam na větší changesety a na přesnější uvádění zdrojů.</div><div><br></div><div>Majka</div></div>