<html><head><meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8"></head><body dir="auto">Otevřeli to omylem, už je to zablokovaný ;)<br><br><div id="AppleMailSignature"><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt;"><span style="background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">Jan Cibulka<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt;"><span style="background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"> </span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt;"><span style="background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">tel. <a dir="ltr" href="tel:776%C2%A0307%C2%A0158" x-apple-data-detectors="true" x-apple-data-detectors-type="telephone" x-apple-data-detectors-result="1">776 307 158</a><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt;"><font color="#000000"><span style="background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"><a href="http://datastory.cz/">http://datastory.cz</a></span></font></p></div><div><br>On 31 May 2018, at 09:45, Vladimír Semotán <<a href="mailto:semotanv@gmail.com">semotanv@gmail.com</a>> wrote:<br><br></div><blockquote type="cite"><div><div dir="ltr"><div>Zdravím, <br></div><div>nemáte někdo prosím aktuální informace, jestli to už jde stahovat, nebo ne? Snažím se hledat, zkouším veřejný služby na geoportálu ČÚZK (podle <a href="https://datastory.cz/2017_02_15_%C4%8C%C3%9AZK%20otev%C5%99el%20data%20v%C4%8Detn%C4%9B%20ZABAGEDu.html">https://datastory.cz/2017_02_15_%C4%8C%C3%9AZK%20otev%C5%99el%20data%20v%C4%8Detn%C4%9B%20ZABAGEDu.html</a>), ale moc moudrý z toho nejsem. Nedaří nic stáhnout (nejsem v GISech moc kovaný). <br></div><div><br></div><div>Díky, <br></div><div>V.<br></div></div><div class="gmail_extra"><br><div class="gmail_quote">Dne 26. dubna 2018 1:34 Jan Macura <span dir="ltr"><<a href="mailto:macurajan@gmail.com" target="_blank">macurajan@gmail.com</a>></span> napsal(a):<br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex"><div dir="ltr">Ahoj,<br><div><div class="gmail_extra"><br><div class="gmail_quote"><span class="">2018-04-23 16:23 GMT+02:00 Lukas Gebauer <span dir="ltr"><<a href="mailto:gebylist@mlp.cz" target="_blank">gebylist@mlp.cz</a>></span>:<br></span><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex"><span class=""><span>> Výškopis pro OSM vůbec přínosný není, protože OSM<br>
> (téměř) data o výšce nesbírá.<br>
<br>
</span></span><span class="">Opět s tebou nemohu souhlasit. Pro ČR existuje tak podrobný výškopis <br>
z laserového měření, že se podle toho dá zmapovat kdejaký sráz, val, <br>
úvoz, atd. A to pro OSM přínos je, protože to z ortomapy fakt <br>
nevyčteš.</span></blockquote><div><br></div><div>Ano, to máš pravdu. A nevyčteš totéž, snadněji, ze ZM 10, resp. SM5V? Asi ne ve stejný podrobnosti, ale pro OSM asi více než dostatečně.<br></div><div>Nicméně je fakt, že pro přesnou polohu lesních cest jsou data z laserscanu přesnější, než ortofoto (o družicových snímcích nemluvě). Beru.<br><br></div><div>H.<br></div></div></div></div></div>
<br>______________________________<wbr>_________________<br>
Talk-cz mailing list<br>
<a href="mailto:Talk-cz@openstreetmap.org">Talk-cz@openstreetmap.org</a><br>
<a href="https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz" rel="noreferrer" target="_blank">https://lists.openstreetmap.<wbr>org/listinfo/talk-cz</a><br>
<a href="https://openstreetmap.cz/talkcz" rel="noreferrer" target="_blank">https://openstreetmap.cz/<wbr>talkcz</a><br>
<br></blockquote></div><br></div>
</div></blockquote><blockquote type="cite"><div><span>_______________________________________________</span><br><span>Talk-cz mailing list</span><br><span><a href="mailto:Talk-cz@openstreetmap.org">Talk-cz@openstreetmap.org</a></span><br><span><a href="https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz">https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz</a></span><br><span><a href="https://openstreetmap.cz/talkcz">https://openstreetmap.cz/talkcz</a></span><br></div></blockquote></body></html>