<div dir="ltr"><div class="gmail_extra"><br><div class="gmail_quote">On 5 June 2018 at 18:42, Jan Martinec <span dir="ltr"><<a href="mailto:jan@martinec.name" target="_blank">jan@martinec.name</a>></span> wrote:<br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex"><div dir="auto"><div dir="auto">Aha, toto jsem pochopil, že to je OK pro import _do_ OSM.<div dir="auto"><br></div><div dir="auto"><br></div></div><a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Licenses_compatible_for_OSM_data_imports" target="_blank">https://wiki.openstreetmap.<wbr>org/wiki/Category:Licenses_<wbr>compatible_for_OSM_data_<wbr>imports</a><div dir="auto"><br></div></div></blockquote><div><br></div><div>Wut? To je jenom nějaká chaotická kategorie na wiki, kterou se vůbec nelze řídit. Vycházej z tý tabulky, co linkoval Mormegil. CC-BY je s ODbL kompatibilní do té míry, že stejně potřebuješ explicitní souhlas s importem... <br></div><div><br></div><div>H.<br></div></div></div></div>