<html><body><div>chtěl jsem se zeptat, zda není nějaký problém s aktualizací rozcestníků a jejich fotek na https://osm.fit.vutbr.cz/OsmHiCheck/gp/?all <br></div><div>Včera jsem nahrál několik fotek rozcestníků včetně nových rozcestníků a zatím je v seznamu generovaném podle dat z 06.06.2018 06:03nevidím</div><div>Pražák<br></div></body></html>