<html><body><br><blockquote data-email="vop@seznam.cz">...k obecné debatě přich připomněl, že jako názor na straně odpůrců mapování ilegálních prvků bývá uváděno to, že se taková věc v mapě zdánlivě legalizuje. Nejde o případ Kliniky, ale o příklad řešený zde před rokem - ilegální cyklotrialový polygon (či jak to nazvat) vytvořený na území přírodní památky. Uživatel mapy při pohledu do mapy vidí značku trialového polygonu a nic netuše zajásá a jde jej užívat.<br></blockquote><p><br></p><p>souhlasím - tyhle problematické až ilegalní entity by měly v mapě odlišitelné od těch bezproblémových.</p><p><br></p><p>U těch cest jsem to už kdysi dávno viděl na jakési papírové mapě, kde byly ty horské silničky v 1. zóně NP přeškrtány.</p><p><br></p><p>Rendery OSM to ale neumí, byť data pro to jsou (je ale otázka, zda jsou správně). Viz např. tyto příklady ze života:</p><p><br></p><p>- https://www.openstreetmap.org/way/390385744 (silnice na Sněžku)<br></p><p>- https://www.openstreetmap.org/way/46774254 (silnice 286 za obcí Horní Mísečky  - zde je vjezd pouze na speciální povolení)<br></p><p><br></p><p>(konec konců - i u té Kliniky by taky měla být v mapě spíš asi ikonka squatu než "školky")<br></p><p> </p><p>-- <br></p><p>Severák<br></p></body></html>