<html><body><aside>
---------- Původní e-mail ----------<br>
Od: Mikoláš Štrajt <strajt9@seznam.cz><br></aside><blockquote data-email="vop@seznam.cz">souhlasím - tyhle problematické až ilegalní entity by měly v mapě odlišitelné od těch bezproblémových. <br></blockquote><blockquote data-email="vop@seznam.cz">U těch cest jsem to už kdysi dávno viděl na jakési papírové mapě, kde byly ty horské silničky v 1. zóně NP přeškrtány.</blockquote><p><br></p><p>To je podobný, ale JINÝ případ - silnička v 1. zóně NP je tam legálně a je právní normou veřejnosti znepřístupněna. Proto je v mapě namalována a přeškrtána...<br></p><blockquote data-email="vop@seznam.cz"></blockquote><p><br></p><p> </p><blockquote data-email="vop@seznam.cz"></blockquote><aside>
---------- Původní e-mail ----------<br>
Od: Jan Martinec <jan@martinec.name><br></aside><blockquote data-email="jan@martinec.name">Připadá mi poněkud relevantní tenhle dokument - byť se týká sporných <br>teritorií, pro jiná data v OSM platí IMNSHO totéž:<br>https://wiki.osmfoundation.org/w/images/d/d8/DisputedTerritoriesInformation.pdf<br><br>> However, to remain neutral and to provide a practically useful service to a global community, we cannot delete base data to suit a particular legal jurisdiction.</blockquote><p><br></p><p>Asi nejsilnější a nejpevnější argument. Zmapovat! Ovšem za mě - pokud je to bezesporu ilegální, pak by se tomu hodil nějaký tag, který umožní rendereru rozhodnout, co s tím udělá.<br></p></body></html>