<html><body><div>Včera jsem nahrál několik fotek rozcestníků z okolí Vizovic a tyto fotky se neaktualizovaly na seznamu nepoužitých fotek na https://osm.fit.vutbr.cz/OsmHiCheck/gp/?all</div><div><br></div><div>viz např fotka s ID 19912</div><div><br></div><div>Pražák<br></div></body></html>