<div dir="ltr"><div dir="ltr"><div dir="ltr">Do dat jsem právě nahrála další <a href="https://www.openstreetmap.org/changeset/63200475">změnu</a> , týkající se toho přečíslování schránek v Brně.<div><br></div><div>Tím, že jsem opravila ta stará čísla schránek na nová, nám v datech vyskákaly duplicity.</div><div>Pokusila jsem se je teď odstranit. V datech jsou nyní<b> schránky s ref 60010:000</b> <b>a/nebo s old_ref</b>, kde je to číslo původní. Je u nich i fixme tag a note s původní adresou, pokud se mi v datech od 07/2018 podařilo tu schránku pod starým číslem dohledat. U poměrně dost schránek mám však podezření, že ty schránky už delší dobu nemusí fungovat. </div><div>Také tam přibylo několik přečíslovaných schránek, kde se ale změnil i ten popis od České pošty. Pokud se s větší jistotou dalo určit, že je to stejná schránka, je tam nové číslo uvedené ale u schránky zůstává jak tag old_ref, tak i fixme s textem "2018/10 změněna čísla ref, zde změna i u adresy".</div><div><b>Prosím</b>, zda by místní nebo na místě se vyskytující mohli <b>zkontrolovat všechny tyhle schránky s tagem fixme začínajícím na "2018/10 změněna čísla ref"</b>, a příslušně zareagovat podle situace na místě - tj. případně zrušené schránky kompletně vymazat, u schránek, kde jen potvrdí správnost toho přečíslování pak vymažou ten fixme tag, případně i old_ref, které by nadále nemělo být zapotřebí. U zbytku schránek je pak třeba doplnit nové číslo a opět vymazat fixme tag.</div><div>Celá tahle sranda se momentálně týká 68 schránek.</div><div><br></div><div>Díky všem,</div><div><br></div><div>Majka</div></div></div></div>