<html><head><meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8"></head><body dir="auto"><span style="background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">Zákon č. 106/1999 Sb. toto neřeší?</span><br><br><div dir="ltr"><br>10. 10. 2018 v 9:51, Jan Macura <<a href="mailto:macurajan@gmail.com">macurajan@gmail.com</a>>:<br><br></div><blockquote type="cite"><div dir="ltr"><div dir="ltr">Ahoj,<br><div><br><div class="gmail_quote"><div dir="ltr">On Tue, 9 Oct 2018 at 22:05, Jan Sten Adámek <<a href="mailto:sten@adamek.online">sten@adamek.online</a>> wrote:<br></div><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">To PDF uvádí jen to, že to bude trvat déle, ne že by to mělo něco stát. <br></blockquote><div><br></div><div>Možná jsi nedočetl až na konec..?</div><div><br></div><div>Teď ještě je otázka, jestli může Mirek svou žádost vzít zpátky, nebo bude muset rozbít prasátko :D</div><div><br></div><div>H.<br></div><div><br></div><div> </div></div></div></div>
</div></blockquote><blockquote type="cite"><div dir="ltr"><span>_______________________________________________</span><br><span>Talk-cz mailing list</span><br><span><a href="mailto:Talk-cz@openstreetmap.org">Talk-cz@openstreetmap.org</a></span><br><span><a href="https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz">https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz</a></span><br><span><a href="https://openstreetmap.cz/talkcz">https://openstreetmap.cz/talkcz</a></span><br></div></blockquote></body></html>