<html><head><meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8"></head><body dir="auto">Hrazení nákladů:<div><br></div><div><p class="L3" style="box-sizing: inherit; margin: 0px; position: relative; padding: 0.3em 40px 0.3em 76px; text-align: justify; background-repeat: no-repeat repeat;"><div style="text-align: start;"><span style="background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"><var style="box-sizing: inherit; font-style: normal; font-weight: bold;">(1)</var> Povinné subjekty jsou v souvislosti s poskytováním informací oprávněny žádat úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli. Povinný subjekt může vyžádat i úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací.</span></div></p><p class="L3" style="box-sizing: inherit; margin: 0px; position: relative; padding: 0.3em 40px 0.3em 76px; text-align: justify; background-repeat: no-repeat repeat;"><a id="f1946169" style="box-sizing: inherit; cursor: pointer; display: block; position: absolute; top: -125px; height: 0px; width: 0px;"><i id="p17-2" style="box-sizing: inherit; display: block; height: 0px; width: 0px;"></i></a><var style="box-sizing: inherit; font-style: normal; font-weight: bold;"><div style="text-align: start; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"><var style="box-sizing: inherit; font-style: normal;">(2)</var> Pokud byla v licenční smlouvě sjednána odměna, nelze požadovat úhradu nákladů.</div></var></p><p class="L3" style="box-sizing: inherit; margin: 0px; position: relative; padding: 0.3em 40px 0.3em 76px; text-align: justify; background-repeat: no-repeat repeat;"><a id="f1946171" style="box-sizing: inherit; cursor: pointer; display: block; position: absolute; top: -125px; height: 0px; width: 0px;"><i id="p17-3" style="box-sizing: inherit; display: block; height: 0px; width: 0px;"></i></a><var style="box-sizing: inherit; font-style: normal; font-weight: bold;"><div style="text-align: start; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"><var style="box-sizing: inherit; font-style: normal;">(3)</var> V případě, že bude povinný subjekt za poskytnutí informace požadovat úhradu, písemně oznámí tuto skutečnost spolu s výší úhrady žadateli před poskytnutím informace. Z oznámení musí být zřejmé, na základě jakých skutečností a jakým způsobem byla výše úhrady povinným subjektem vyčíslena. Součástí oznámení musí být poučení o možnosti podat proti požadavku úhrady nákladů za poskytnutí informace stížnost podle § 16a odst. 1 písm. d), ze kterého je patrné, v jaké lhůtě lze stížnost podat, od kterého dne se tato lhůta počítá, který nadřízený orgán o ní rozhoduje a u kterého povinného subjektu se podává.</div></var></p><p class="L3" style="box-sizing: inherit; margin: 0px; position: relative; padding: 0.3em 40px 0.3em 76px; text-align: justify; background-repeat: no-repeat repeat;"><a id="f1946173" style="box-sizing: inherit; cursor: pointer; display: block; position: absolute; top: -125px; height: 0px; width: 0px;"><i id="p17-4" style="box-sizing: inherit; display: block; height: 0px; width: 0px;"></i></a><var style="box-sizing: inherit; font-style: normal; font-weight: bold;"><div style="text-align: start; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"><var style="box-sizing: inherit; font-style: normal;">(4)</var> Nesplní-li povinný subjekt vůči žadateli oznamovací povinnost podle odstavce 3, ztrácí nárok na úhradu nákladů.</div></var></p><p class="L3" style="box-sizing: inherit; margin: 0px; position: relative; padding: 0.3em 40px 0.3em 76px; text-align: justify; background-repeat: no-repeat repeat;"><a id="f1946174" style="box-sizing: inherit; cursor: pointer; display: block; position: absolute; top: -125px; height: 0px; width: 0px;"><i id="p17-5" style="box-sizing: inherit; display: block; height: 0px; width: 0px;"></i></a><var style="box-sizing: inherit; font-style: normal; font-weight: bold;"><div style="text-align: start; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"><var style="box-sizing: inherit; font-style: normal;">(5)</var> Poskytnutí informace podle odstavce 3 je podmíněno zaplacením požadované úhrady. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady úhradu nezaplatí, povinný subjekt žádost odloží. Po dobu vyřizování stížnosti proti výši požadované úhrady lhůta podle věty druhé neběží.</div></var></p><p class="L3" style="box-sizing: inherit; margin: 0px; position: relative; padding: 0.3em 40px 0.3em 76px; text-align: justify; background-repeat: no-repeat repeat;"><a id="f1946175" style="box-sizing: inherit; cursor: pointer; display: block; position: absolute; top: -125px; height: 0px; width: 0px;"><i id="p17-6" style="box-sizing: inherit; display: block; height: 0px; width: 0px;"></i></a><var style="box-sizing: inherit; font-style: normal; font-weight: bold;"><div style="text-align: start; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"><var style="box-sizing: inherit; font-style: normal;">(6)</var> Úhrada je příjmem povinného subjektu.</div></var></p><div dir="ltr"><br>10. 10. 2018 v 9:51, Jan Macura <<a href="mailto:macurajan@gmail.com">macurajan@gmail.com</a>>:<br><br></div><blockquote type="cite"><div dir="ltr"><div dir="ltr">Ahoj,<br><div><br><div class="gmail_quote"><div dir="ltr">On Tue, 9 Oct 2018 at 22:05, Jan Sten Adámek <<a href="mailto:sten@adamek.online">sten@adamek.online</a>> wrote:<br></div><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">To PDF uvádí jen to, že to bude trvat déle, ne že by to mělo něco stát. <br></blockquote><div><br></div><div>Možná jsi nedočetl až na konec..?</div><div><br></div><div>Teď ještě je otázka, jestli může Mirek svou žádost vzít zpátky, nebo bude muset rozbít prasátko :D</div><div><br></div><div>H.<br></div><div><br></div><div> </div></div></div></div>
</div></blockquote><blockquote type="cite"><div dir="ltr"><span>_______________________________________________</span><br><span>Talk-cz mailing list</span><br><span><a href="mailto:Talk-cz@openstreetmap.org">Talk-cz@openstreetmap.org</a></span><br><span><a href="https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz">https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz</a></span><br><span><a href="https://openstreetmap.cz/talkcz">https://openstreetmap.cz/talkcz</a></span><br></div></blockquote></div></body></html>