<br><br>On Tuesday, 6 November 2018, Marián Kyral <<a href="mailto:mkyral@email.cz">mkyral@email.cz</a>> wrote:<br>>> b) protože "© ČÚZK"<br>> Kolik že to je? 80 let po smrti autora? A kdo je vlastně autor? :-D<br><br>Autorské právo platí 70 let od smrti autora. Nevsadil bych ale na to, že stejná doba se aplikuje i na "zvláštní právo pořizovatele databáze", nehledě na to, kdy toto právo nabývá účinnosti...<br>(Aneb ČÚZK si vždycky výmluvu najde).<br><br>H.<br><br>-- <br>Sent from phone<br>