<div dir="ltr"><div>> Tyto snímky nelze tedy použít k přímému měření polohových vztahů mezi zobrazenými geografickými objekty."</div><div>*** Chtěl bych říct, že tyto snímky jsem používal (získané přímo od MMO) právě k měření polohopisu a celkem úspěšně. Ano na běžnou práci to není, ale když nic lepšího člověk nemá chytne se i stébla.</div><div><br></div><div>ha<br></div><div>hanoj<br></div><br></div>