<html><head><meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8"></head><body dir="auto">Odrazy od stěn? Občas toto nastavá ve městech GPS pak člověka umístí na seuhou stranu<br><br><div dir="ltr"><div><div><br></div></div></div><div dir="ltr"><br>12. 11. 2018 v 11:12, majka <<a href="mailto:majka.zem+talk@gmail.com">majka.zem+talk@gmail.com</a>>:<br><br></div><blockquote type="cite"><div dir="ltr"><div dir="ltr">Podle mě kombinace les+údolí+možná ještě mraky, a gps se chytala podle nadmořské výšky na jedné a na druhé straně toho svahu - pokud se dívám na vrstevnice, tak to tomu zhruba odpovídá. Pro přesnější by bylo třeba vidět přímo to gpx, takhle je to věštění z křišťálové koule.<div><br></div><div>Majka</div></div><br><div class="gmail_quote"><div dir="ltr">On Mon, 12 Nov 2018 at 11:00, Pavel Pilát <<a href="mailto:pavel.pilat@gmail.com">pavel.pilat@gmail.com</a>> wrote:<br></div><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex"><div dir="ltr"><div>
Nevíte, jak mohlo vzniknout tohle? Zobrazuje se mi to v JOSM. <br></div><div><br></div><div><div><public_gpx_smrduta.png><br></div></div><div><br></div><div>
<div>Je to tady:</div><div><a href="https://www.openstreetmap.org/#map=17/49.37405/17.75998" target="_blank">https://www.openstreetmap.org/#map=17/49.37405/17.75998</a></div><div class="m_166066466404424098gmail-yj6qo m_166066466404424098gmail-ajU"><div id="m_166066466404424098gmail-:2rg" class="m_166066466404424098gmail-ajR"><img class="m_166066466404424098gmail-ajT" src="https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif"></div><div class="m_166066466404424098gmail-ajR">Pavel<br></div></div>

</div></div>
_______________________________________________<br>
Talk-cz mailing list<br>
<a href="mailto:Talk-cz@openstreetmap.org" target="_blank">Talk-cz@openstreetmap.org</a><br>
<a href="https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz" rel="noreferrer" target="_blank">https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz</a><br>
<a href="https://openstreetmap.cz/talkcz" rel="noreferrer" target="_blank">https://openstreetmap.cz/talkcz</a><br>
</blockquote></div>
</div></blockquote><blockquote type="cite"><div dir="ltr"><span>_______________________________________________</span><br><span>Talk-cz mailing list</span><br><span><a href="mailto:Talk-cz@openstreetmap.org">Talk-cz@openstreetmap.org</a></span><br><span><a href="https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz">https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz</a></span><br><span><a href="https://openstreetmap.cz/talkcz">https://openstreetmap.cz/talkcz</a></span><br></div></blockquote></body></html>