<div dir="ltr"><div dir="ltr"><div>Tak jo, stačilo se mrknout do ticketů JOSM a již je to tam 5 dní nahlášeno. Můžeme to tu ukončit. :-)</div><div><br></div><div><a href="https://josm.openstreetmap.de/ticket/16963">https://josm.openstreetmap.de/ticket/16963</a><br></div></div></div><br><div class="gmail_quote"><div dir="ltr">On Mon, Nov 12, 2018 at 6:23 PM Pavel Pilát <<a href="mailto:pavel.pilat@gmail.com">pavel.pilat@gmail.com</a>> wrote:<br></div><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex"><div dir="ltr"><div>Vojta: Taky JOSM 14382?</div><div><br></div><div>(pardon, předtím omylem zasláno jen tobě)<br></div><br><div class="gmail_quote"><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex"><div text="#000000" bgcolor="#FFFFFF"><br>
    <br>
  </div>

</blockquote></div></div>
</blockquote></div>