<div dir="ltr"><br><br><div class="gmail_quote"><div dir="ltr">On Fri, 7 Dec 2018 at 19:53, Milan Cerny <<a href="mailto:milancer@centrum.cz">milancer@centrum.cz</a>> wrote:<br></div><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">Co je na použití multipolygonů špatně? Na velké plochy je používám hodně často a nejsem si vědom nějakého problému.<br>
Před rokem, kdy nám tady kolega fell3 začal zavádět právě níže popsaný německý model se to na talku [1] probíralo s výsledkem že multipolygon je na velké, hlavně lesní, plochy lepší.<br>
Nerad bych dělal něco, co je z nějakého důvodu špatně, nebo může být problémem do budoucna.<br></blockquote><div><br></div><div>Na samotném požití multipolygonů není špatně nic. Ty zásady přece neříkají ty multipolygony nepoužívat, ale používat s rozumem.</div><div><br></div><div>Jenže v ideálním případě ten multipolygon musí být editovatelný - tj.  problematické je <a href="https://www.openstreetmap.org/relation/7589446">tohle náměstí</a> , kde hranici multipolygonu dělají ulice. Technicky je to špatně - to náměstí přece nekončí na středové čáře silnice. Tady to sice tak nějak vzájemně souvisí, ale nedávno jsem pracně upravovala polygon nemocnice, který byl na silnici nalepený naprosto stejně. Fakt není rozumné čekat, že tu silnici nikdo neupraví, nerozstříhne a já nevím co ještě.</div><div>Průšvih je ale spíš multipolygon tvořený spoustou vnějších cest, například <a href="https://www.openstreetmap.org/relation/1458171">tenhle les</a> u Lenory. Editace něčeho takového je totiž na mrtvici - musí se hlídat, jestli ty jenotlivé kousky mají nějaký jiný význam a jaký. Navíc to bývá různě nalepeno na něco jiného, takže většina lidí od toho uteče, případně to neúmyslně rozbije.</div><div><br></div><div>Dotaz přes overpass turbo, co je zmíněný u toho německého návrhu, toho najde poměrně dost. Ten první dotaz vytahuje multipolygony s více než 20 cestami jako outer, ten druhý multipolygony, které jako ohraničení používají silnice.</div><div><br></div><div>Podobný problém jsou hranice katastrálních území, které jsou definované cestami "highway" - např. <a href="https://www.openstreetmap.org/way/179269129#map=14/49.8126/13.3495">tady</a> si to říká o to, aby někdo tu polní cestu posunul nebo vymazal, a tím rozbil ty katastry.</div><div><br></div><div>Majka</div></div></div>