<div dir="ltr"><div dir="ltr"></div><br><div class="gmail_quote"><div dir="ltr">On Thu, 3 Jan 2019 at 09:38, <<a href="mailto:petr.kadlec@gmail.com" target="_blank">petr.kadlec@gmail.com</a>> wrote:</div><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left:1px solid rgb(204,204,204);padding-left:1ex"><div dir="ltr"><div class="gmail_quote"><div>Seznam zastávek nebo lamp téměř určitě autorské dílo není. (Ostatně, databáze OSM dost možná také ne, a přesto si hrajeme na ODbL.) Ale vedle autorských práv existuje také (sui generis) zvláštní právo pořizovatele databáze (hlava III AutZ), které chrání jakékoli systematicky uspořádané soubory dat, pokud to pořízení představuje „kvalitativně nebo kvantitativně podstatný vklad“.</div></div></div></blockquote><div><br></div><div>Tohle je mi jasné, ale trochu nechápu, logiku věci: Dávám to výslovně k dispozici jako otevřená data, informace samy o sobě chráněné nejsou, a ten soubor "otevřených dat" chráněný je z jakého důvodu? </div><div>Na druhé straně zase nejsem tak naivní, abych se pokoušela selský rozum aplikovat na právo a paragrafy...</div><div><br></div><div>Majka</div></div></div>