<html><body><div>Problém s exportem do SVG je tento:</div><div>https://github.com/gravitystorm/openstreetmap-carto/issues/3653</div><div><br></div><div>V Mapniku se problém řešil tady:</div><div>https://github.com/mapnik/mapnik/issues/3749</div><div><br></div><div>Řešením je nepoužívat kompoziční operace, které SVG neumí a kvůli kterých musí Cairo obrázek rasterizovat.</div><div><br></div></body></html>