<html><body><div>Problém vyřešen:</div><div>https://github.com/gravitystorm/openstreetmap-carto/issues/3653#issuecomment-461818817</div><div><br></div><div><br></div></body></html>