<div dir="ltr"><div class="markdown-here-wrapper" style=""><h1 id="tak-tady-jsou-n-vrhy-zat-m-zde-na-p-kladu-sob" style="margin:1.3em 0px 1em;padding:0px;font-weight:bold;font-size:1.6em;border-bottom:1px solid rgb(221,221,221)">Tak tady jsou návrhy, zatím zde, na příkladu ČSOB</h1>
<p style="margin:0px 0px 1.2em!important">Doplňujte, kritizujte…</p>
<p style="margin:0px 0px 1.2em!important">Až bude definitivní, někam to vystavím. Průvodní dopis + ten souhlas pak budu převádět do PDF. V mailu je zatím mail na spolek, jinak by to ode mě šlo přes protonmail. Pokud máme někde místo, kam to nahrát, můžu dát ty texty jako takové (je to markdown + šablony pro vkládání dat).</p>
<p style="margin:0px 0px 1.2em!important">Majka</p>
<h2 id="mail-p-mo-na-lov-ka-kter-ho-kontaktujeme-" style="margin:1.3em 0px 1em;padding:0px;font-weight:bold;font-size:1.4em;border-bottom:1px solid rgb(238,238,238)">Mail (přímo na člověka, kterého kontaktujeme, zbytek mu jde do příloh):</h2>
<p style="margin:0px 0px 1.2em!important">Vážený pane ___,</p>
<p style="margin:0px 0px 1.2em!important">za OpenStreetMap Česká republika z.s. se na Vás obracím s prosbou o poskytnutí souhlasu s použitím údajů ze seznamu Vašich poboček a<br>bankomatů, které jsou zveřejněné na internetových stránkách Vaší banky.</p>
<p style="margin:0px 0px 1.2em!important">Konkrétně by se jednalo by se o zanesení těchto údajů do databáze<br><a href="http://www.openstreetmap.org">OpenStreetMap</a>, která je následovně používána pro vytváření mapových aplikací a v navigacích.</p>
<p style="margin:0px 0px 1.2em!important">Věříme, že by bylo i ve Vašem zájmu tato data zde mít zobrazena kompletní a aktuální.</p>
<p style="margin:0px 0px 1.2em!important">Prosím, abyste případně předal tento mail a přiložené dokumenty kompletním osobám.</p>
<p style="margin:0px 0px 1.2em!important">Pro případné dotazy jsem Vám k dispozici.</p>
<p style="margin:0px 0px 1.2em!important">S pozdravem,</p>
<p style="margin:0px 0px 1.2em!important">Marie Zemanová<br>OpenStreetMap Česká republika z.s.</p>
<hr>
<p style="margin:0px 0px 1.2em!important">Přílohy:<br>Dopis s žádostí o poskytnutí informací<br>Formulář souhlasu s poskytnutím dat</p>
<h2 id="pr-vodn-dopis-pro-vyti-t-n-a-p-ed-n-fovi-" style="margin:1.3em 0px 1em;padding:0px;font-weight:bold;font-size:1.4em;border-bottom:1px solid rgb(238,238,238)">Průvodní dopis, pro vytištění a předání “šéfovi”</h2>
<p style="margin:0px 0px 1.2em!important">České Budějovice, 19.02.2019</p>
<p style="margin:0px 0px 1.2em!important">Vážené dámy a pánové,</p>
<p style="margin:0px 0px 1.2em!important">jménem spolku OpenStreetMap Česká republika z.s. se na Vás dovoluji<br>obrátit s prosbou o souhlas s využitím dat zveřejněných na Vašich<br><a href="https://www.csob.cz/portal/kontakty/pobocky-a-bankomaty">internetových stránkách</a> pro účely převzetí těchto informací do databáze <a href="http://www.openstreetmap.org">Openstreetmap</a>.</p>
<p style="margin:0px 0px 1.2em!important">Tato databáze shromažďuje mapová data, která jsou dále poskytována<br>třetím stranám a využívána například pro vytváření map, jako podklady<br>pro různé navigace či na mnohých webových stránkách.</p>
<p style="margin:0px 0px 1.2em!important">V tomto konkrétním případě bychom rádi získali souhlas s užitím seznamu<br>Vašich poboček a bankomatů. Dobrovolníci, zapojení do projektu by tento<br>seznam použili k doplnění a zkompletování těchto informací v databázi.<br>Následně se pak tyto informace objeví v mapových aplikacích a navigacích<br>založených na těchto datech. Věříme, že zanesení kompletního a<br>aktuálního seznamu bude i ve Vašem zájmu.</p>
<p style="margin:0px 0px 1.2em!important">V případě, že s tímto využitím souhlasíte, prosíme o podepsání<br>přiloženého dokumentu a jeho zaslání zpět na naši adresu. Pokud nám<br>navíc pošlete naskenovanou kopii, budeme rádi.</p>
<p style="margin:0px 0px 1.2em!important">S pozdravem,</p>
<p style="margin:0px 0px 1.2em!important">Marie Zemanová<br>OpenStreetMap Česká republika z.s.<br>Údolní 567/33, 602 00 Brno<br>email: <a href="http://mailto:spolek@openstreetmap.cz">spolek@openstreetmap.cz</a></p>
<hr>
<p style="margin:0px 0px 1.2em!important">Seznam poboček a bankomatů je uveden na<br><a href="https://www.csob.cz/portal/kontakty/pobocky-a-bankomaty">https://www.csob.cz/portal/kontakty/pobocky-a-bankomaty</a></p>
<h2 id="a-nakonec-p-mo-souhlas-kter-bychom-cht-li-podepsat-" style="margin:1.3em 0px 1em;padding:0px;font-weight:bold;font-size:1.4em;border-bottom:1px solid rgb(238,238,238)">A nakonec přímo souhlas, který bychom chtěli podepsat:</h2>
<h3 id="souhlas-s-u-it-m-dat-v-openstreetmap" style="margin:1.3em 0px 1em;padding:0px;font-weight:bold;font-size:1.3em">Souhlas s užitím dat v Openstreetmap</h3>
<p style="margin:0px 0px 1.2em!important">Československá obchodní banka, a. s. , se sídlem Praha 5, Radlická<br>333/150, PSČ 150 57 , IČ 00001350 prohlašuje, že nemá námitek s využitím<br>dat týkajících se poboček a bankomatů zveřejněných na svých<br><a href="https://www.csob.cz/portal/kontakty/pobocky-a-bankomaty">internetových stránkách</a> v databázi <a href="http://www.openstreetmap.org">Openstreetmap</a>.</p>
<p style="margin:0px 0px 1.2em!important">Souhlasíme s tím, že tato data mohou být poskytována <a href="https://www.openstreetmap.org/copyright/cs">třetím stranám</a> pod svobodnou a<br>otevřenou licencí[^1].</p>
<p style="margin:0px 0px 1.2em!important">V _____________, dne ________________</p>
<p style="margin:0px 0px 1.2em!important">podpis</p>
<p style="margin:0px 0px 1.2em!important">Seznam odkazů:<br><a href="https://www.csob.cz/portal/kontakty/pobocky-a-bankomaty">https://www.csob.cz/portal/kontakty/pobocky-a-bankomaty</a><br><a href="https://www.openstreetmap.org/copyright/cs">https://www.openstreetmap.org/copyright/cs</a>  </p>
<p style="margin:0px 0px 1.2em!important">[^1]: V současné době se jedná o licenci ODbL, tento souhlas se však týká i jakékoli licence, na kterou případně v budoucnosti Openstreetmap přejde.</p>
<div title="MDH:PGRpdiBkaXI9Imx0ciI+PGRpdiBkaXI9Imx0ciI+PGRpdiBkaXI9Imx0ciI+PGRpdiBkaXI9Imx0
ciI+IyBUYWsgdGFkeSBqc291IG7DoXZyaHksIHphdMOtbSB6ZGUsIG5hIHDFmcOta2xhZHUgxIxT
T0I8L2Rpdj48ZGl2IGRpcj0ibHRyIj48YnI+PC9kaXY+PGRpdj5Eb3BsxYh1anRlLCBrcml0aXp1
anRlLi4uPC9kaXY+PGRpdj48YnI+PC9kaXY+PGRpdj5Bxb4gYnVkZSBkZWZpbml0aXZuw60sIG7E
m2thbSB0byB2eXN0YXbDrW0uIFByxa92b2Ruw60gZG9waXMmbmJzcDsrIHRlbiBzb3VobGFzIHBh
ayBidWR1IHDFmWV2w6FkxJt0IGRvIFBERi48L2Rpdj48ZGl2Pjxicj48L2Rpdj48ZGl2Pk1hamth
PC9kaXY+PGRpdiBkaXI9Imx0ciI+PGJyPjxkaXY+PGJyPjwvZGl2PjxkaXY+IyMgTWFpbCAocMWZ
w61tbyBuYSDEjWxvdsSba2EsIGt0ZXLDqWhvIGtvbnRha3R1amVtZSk6PC9kaXY+PGRpdj48YnI+
PC9kaXY+PGRpdj48ZGl2PlbDocW+ZW7DvSBwYW5lIHh4eCw8L2Rpdj48ZGl2Pjxicj48L2Rpdj48
ZGl2PnphIE9wZW5TdHJlZXRNYXAgxIxlc2vDoSByZXB1Ymxpa2Egei5zLiBzZSBuYSBWw6FzIG9i
cmFjw61tIHMgcHJvc2JvdSBvPC9kaXY+PGRpdj5wb3NreXRudXTDrSBzb3VobGFzdSBzIHBvdcW+
aXTDrW0gw7pkYWrFryB6ZSBzZXpuYW11IFZhxaFpY2ggcG9ib8SNZWsgYTwvZGl2PjxkaXY+YmFu
a29tYXTFrywga3RlcsOpIGpzb3UgenZlxZllam7Em27DqSBuYSBpbnRlcm5ldG92w71jaCBzdHLD
oW5rw6FjaCBWYcWhw60gYmFua3kuPC9kaXY+PGRpdj48YnI+PC9kaXY+PGRpdj5Lb25rcsOpdG7E
myBieSBzZSBqZWRuYWxvIGJ5IHNlIG8gemFuZXNlbsOtIHTEm2NodG8gw7pkYWrFryBkbyBkYXRh
YsOhemU8L2Rpdj48ZGl2PltPcGVuU3RyZWV0TWFwXShodHRwOi8vd3d3Lm9wZW5zdHJlZXRtYXAu
b3JnKSwga3RlcsOhIGplIG7DoXNsZWRvdm7EmzwvZGl2PjxkaXY+cG91xb7DrXbDoW5hIHBybyB2
eXR2w6HFmWVuw60gbWFwb3bDvWNoIGFwbGlrYWPDrSBhIHYgbmF2aWdhY8OtY2guPC9kaXY+PGRp
dj48YnI+PC9kaXY+PGRpdj5WxJvFmcOtbWUsIMW+ZSBieSBieWxvIGkgdmUgVmHFoWVtIHrDoWpt
dSB0YXRvIGRhdGEgemRlIG3DrXQgem9icmF6ZW5hPC9kaXY+PGRpdj5rb21wbGV0bsOtIGEgYWt0
dcOhbG7DrS48L2Rpdj48ZGl2Pjxicj48L2Rpdj48ZGl2PlByb3PDrW0sIGFieXN0ZSBwxZnDrXBh
ZG7EmyBwxZllZGFsIHRlbnRvIG1haWwgYSBwxZlpbG/FvmVuw6kgZG9rdW1lbnR5PC9kaXY+PGRp
dj5rb21wbGV0bsOtbSBvc29iw6FtLjwvZGl2PjxkaXY+PGJyPjwvZGl2PjxkaXY+UHJvIHDFmcOt
cGFkbsOpIGRvdGF6eSBqc2VtIFbDoW0gayBkaXNwb3ppY2kuPC9kaXY+PGRpdj48YnI+PC9kaXY+
PGRpdj5TIHBvemRyYXZlbSw8L2Rpdj48ZGl2Pjxicj48L2Rpdj48ZGl2Pk1hcmllIFplbWFub3bD
oSZuYnNwOyZuYnNwOzwvZGl2PjxkaXY+T3BlblN0cmVldE1hcCDEjGVza8OhIHJlcHVibGlrYSB6
LnMuPC9kaXY+PGRpdj48YnI+PC9kaXY+PGRpdj53ZWI6ICZsdDt3d3cub3BlbnN0cmVldG1hcC5j
eiZndDs8L2Rpdj48ZGl2Pjxicj48L2Rpdj48ZGl2Pi0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0t
LS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLTwvZGl2PjxkaXY+
PGJyPjwvZGl2PjxkaXY+UMWZw61sb2h5OiZuYnNwOyZuYnNwOzwvZGl2PjxkaXY+RG9waXMgcyDF
vsOhZG9zdMOtIG8gcG9za3l0bnV0w60gaW5mb3JtYWPDrSZuYnNwOyZuYnNwOzwvZGl2PjxkaXY+
Rm9ybXVsw6HFmSBzb3VobGFzdSBzIHBvc2t5dG51dMOtbSBkYXQ8L2Rpdj48L2Rpdj48ZGl2Pjxi
cj48L2Rpdj48ZGl2PiMjIFByxa92b2Ruw60gZG9waXMsIHBybyB2eXRpxaF0xJtuw60gYSBwxZll
ZMOhbsOtICLFocOpZm92aSI8L2Rpdj48ZGl2Pjxicj48L2Rpdj48ZGl2PjxkaXY+xIxlc2vDqSBC
dWTEm2pvdmljZSwgMTUuMDIuMjAxOTxicj48L2Rpdj48ZGl2Pjxicj48L2Rpdj48ZGl2PlbDocW+
ZW7DqSBkw6FteSBhIHDDoW5vdsOpLDwvZGl2PjxkaXY+PGJyPjwvZGl2PjxkaXY+am3DqW5lbSBz
cG9sa3UgT3BlblN0cmVldE1hcCDEjGVza8OhIHJlcHVibGlrYSB6LnMuIHNlIG5hIFbDoXMgZG92
b2x1amk8YnI+PC9kaXY+PGRpdj5vYnLDoXRpdCBzIHByb3Nib3UgbyBzb3VobGFzIHMgdnl1xb5p
dMOtbSBkYXQgenZlxZllam7Em27DvWNoIG5hIFZhxaFpY2g8L2Rpdj48ZGl2PltpbnRlcm5ldG92
w71jaDwvZGl2PjxkaXY+c3Ryw6Fua8OhY2hdKGh0dHBzOi8vd3d3LmNzb2IuY3ovcG9ydGFsL2tv
bnRha3R5L3BvYm9ja3ktYS1iYW5rb21hdHkpIHBybzwvZGl2PjxkaXY+w7rEjWVseSBwxZlldnpl
dMOtIHTEm2NodG8gaW5mb3JtYWPDrSBkbyBkYXRhYsOhemUgW09wZW5zdHJlZXRtYXBdKGh0dHA6
Ly93d3cub3BlbnN0cmVldG1hcC5vcmcpLjwvZGl2PjxkaXY+PGJyPjwvZGl2PjxkaXY+VGF0byBk
YXRhYsOhemUgc2hyb21hxb7Ej3VqZSBtYXBvdsOhIGRhdGEsIGt0ZXLDoSBqc291IGTDoWxlIHBv
c2t5dG92w6FuYTwvZGl2PjxkaXY+dMWZZXTDrW0gc3RyYW7DoW0gYSB2eXXFvsOtdsOhbmEgbmFw
xZnDrWtsYWQgcHJvIHZ5dHbDocWZZW7DrSBtYXAsIGpha28gcG9ka2xhZHk8L2Rpdj48ZGl2PnBy
byByxa96bsOpIG5hdmlnYWNlIMSNaSBuYSBtbm9ow71jaCB3ZWJvdsO9Y2ggc3Ryw6Fua8OhY2gu
PC9kaXY+PGRpdj48YnI+PC9kaXY+PGRpdj5WIHRvbXRvIGtvbmtyw6l0bsOtbSBwxZnDrXBhZMSb
IGJ5Y2hvbSByw6FkaSB6w61za2FsaSBzb3VobGFzIHMgdcW+aXTDrW0gc2V6bmFtdTwvZGl2Pjxk
aXY+VmHFoWljaCBwb2JvxI1layBhIGJhbmtvbWF0xa8uIERvYnJvdm9sbsOtY2ksIHphcG9qZW7D
rSBkbyBwcm9qZWt0dSBieSB0ZW50bzwvZGl2PjxkaXY+c2V6bmFtIHBvdcW+aWxpIGsgZG9wbG7E
m27DrSBhIHprb21wbGV0b3bDoW7DrSB0xJtjaHRvIGluZm9ybWFjw60gdiBkYXRhYsOhemkuPC9k
aXY+PGRpdj5Ow6FzbGVkbsSbIHNlIHBhayB0eXRvIGluZm9ybWFjZSBvYmpldsOtIHYgbWFwb3bD
vWNoIGFwbGlrYWPDrWNoIGEgbmF2aWdhY8OtY2g8L2Rpdj48ZGl2PnphbG/FvmVuw71jaCBuYSB0
xJtjaHRvIGRhdGVjaC4gVsSbxZnDrW1lLCDFvmUgemFuZXNlbsOtIGtvbXBsZXRuw61obyBhPC9k
aXY+PGRpdj5ha3R1w6FsbsOtaG8gc2V6bmFtdSBidWRlIGkgdmUgVmHFoWVtIHrDoWptdS48L2Rp
dj48ZGl2Pjxicj48L2Rpdj48ZGl2PlYgcMWZw61wYWTEmywgxb5lIHMgdMOtbXRvIHZ5dcW+aXTD
rW0gc291aGxhc8OtdGUsIHByb3PDrW1lIG8gcG9kZXBzw6Fuw608L2Rpdj48ZGl2PnDFmWlsb8W+
ZW7DqWhvIGRva3VtZW50dSBhIGplaG8gemFzbMOhbsOtIHpwxJt0IG5hIG5hxaFpIGFkcmVzdS4g
UG9rdWQgbsOhbTwvZGl2PjxkaXY+bmF2w61jIHBvxaFsZXRlIG5hc2tlbm92YW5vdSBrb3BpaSwg
YnVkZW1lIHLDoWRpLjwvZGl2PjxkaXY+PGJyPjwvZGl2PjxkaXY+PGJyPjwvZGl2PjxkaXY+UyBw
b3pkcmF2ZW0sPC9kaXY+PGRpdj48YnI+PC9kaXY+PGRpdj4mbmJzcDsmbmJzcDs8L2Rpdj48ZGl2
PiZuYnNwOyZuYnNwOzwvZGl2PjxkaXY+PGJyPjwvZGl2PjxkaXY+TWFyaWUgWmVtYW5vdsOhJm5i
c3A7Jm5ic3A7PGJyPjwvZGl2PjxkaXY+T3BlblN0cmVldE1hcCDEjGVza8OhIHJlcHVibGlrYSB6
LnMuJm5ic3A7Jm5ic3A7PC9kaXY+PGRpdj7DmmRvbG7DrSA1NjcvMzMsIDYwMiAwMCBCcm5vJm5i
c3A7Jm5ic3A7PC9kaXY+PGRpdj5lbWFpbDogJmx0O3Nwb2xla0BvcGVuc3RyZWV0bWFwLmN6Jmd0
OzwvZGl2PjxkaXY+PGJyPjwvZGl2PjxkaXY+LS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0t
LS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tPC9kaXY+PGRpdj48YnI+
PC9kaXY+PGRpdj5TZXpuYW0gcG9ib8SNZWsgYSBiYW5rb21hdMWvIGplIHV2ZWRlbiBuYTwvZGl2
PjxkaXY+Jmx0O2h0dHBzOi8vd3d3LmNzb2IuY3ovcG9ydGFsL2tvbnRha3R5L3BvYm9ja3ktYS1i
YW5rb21hdHkmZ3Q7PC9kaXY+PC9kaXY+PGRpdj48YnI+PC9kaXY+PGRpdj48YnI+PC9kaXY+PGRp
dj4jIyBBIG5ha29uZWMgcMWZw61tbyBzb3VobGFzLCBrdGVyw70gYnljaG9tIGNodMSbbGkgcG9k
ZXBzYXQ6PC9kaXY+PGRpdj48YnI+PC9kaXY+PGRpdj48ZGl2Pjxicj48L2Rpdj48ZGl2PiMjIyBT
b3VobGFzIHMgdcW+aXTDrW0gZGF0IHYgT3BlbnN0cmVldG1hcDwvZGl2PjxkaXY+PGJyPjwvZGl2
PjxkaXY+xIxlc2tvc2xvdmVuc2vDoSBvYmNob2Ruw60gYmFua2EsIGEuIHMuICwgc2Ugc8OtZGxl
bSBQcmFoYSA1LCBSYWRsaWNrw6E8L2Rpdj48ZGl2PjMzMy8xNTAsIFBTxIwgMTUwIDU3ICwgScSM
IDAwMDAxMzUwIHByb2hsYcWhdWplLCDFvmUgbmVtw6EgbsOhbWl0ZWsgcyB2eXXFvml0w61tPC9k
aXY+PGRpdj5kYXQgdMO9a2Fqw61jw61jaCBzZSBwb2JvxI1layBhIGJhbmtvbWF0xa8genZlxZll
am7Em27DvWNoIG5hIHN2w71jaDwvZGl2PjxkaXY+W2ludGVybmV0b3bDvWNoPC9kaXY+PGRpdj5z
dHLDoW5rw6FjaF0oaHR0cHM6Ly93d3cuY3NvYi5jei9wb3J0YWwva29udGFrdHkvcG9ib2NreS1h
LWJhbmtvbWF0eSk8L2Rpdj48ZGl2PnYgZGF0YWLDoXppIFtPcGVuc3RyZWV0bWFwXSh3d3cub3Bl
bnN0cmVldG1hcC5vcmcpLjwvZGl2PjxkaXY+PGJyPjwvZGl2PjxkaXY+U291aGxhc8OtbWUgcyB0
w61tLCDFvmUgdGF0byBkYXRhIG1vaG91IGLDvXQgcG9za3l0b3bDoW5hIFt0xZlldMOtbTwvZGl2
PjxkaXY+c3RyYW7DoW1dKGh0dHBzOi8vd3d3Lm9wZW5zdHJlZXRtYXAub3JnL2NvcHlyaWdodC9j
cykgcG9kIHN2b2JvZG5vdSBhPC9kaXY+PGRpdj5vdGV2xZllbm91IGxpY2VuY8OtW14xXS48L2Rp
dj48ZGl2Pjxicj48L2Rpdj48ZGl2Pjxicj48L2Rpdj48ZGl2Pjxicj48L2Rpdj48ZGl2PlYgXF9c
X1xfXF9cX1xfXF9cX1xfXF9cX1xfXF8sIGRuZSBcX1xfXF9cX1xfXF9cX1xfXF9cX1xfXF9cX1xf
XF9cXzwvZGl2PjxkaXY+PGJyPjwvZGl2PjxkaXY+Jm5ic3A7Jm5ic3A7PC9kaXY+PGRpdj4mbmJz
cDsmbmJzcDs8L2Rpdj48ZGl2PnBvZHBpczwvZGl2PjxkaXY+PGJyPjwvZGl2PjxkaXY+U2V6bmFt
IG9ka2F6xa86Jm5ic3A7ICZuYnNwOzwvZGl2PjxkaXY+aHR0cHM6Ly93d3cuY3NvYi5jei9wb3J0
YWwva29udGFrdHkvcG9ib2NreS1hLWJhbmtvbWF0eSZuYnNwOyZuYnNwOzwvZGl2PjxkaXY+aHR0
cHM6Ly93d3cub3BlbnN0cmVldG1hcC5vcmcvY29weXJpZ2h0L2NzJm5ic3A7Jm5ic3A7PC9kaXY+
PGRpdj48YnI+PC9kaXY+PGRpdj5bXjFdOiBWIHNvdcSNYXNuw6kgZG9ixJsgc2UgamVkbsOhIG8g
bGljZW5jaSBPRGJMLCB0ZW50byBzb3VobGFzIHNlIHbFoWFrIHTDvWvDoSBpIGpha8Opa29saSBs
aWNlbmNlLCBuYSBrdGVyb3UgcMWZw61wYWRuxJsgdiBidWRvdWNub3N0aSBPcGVuc3RyZWV0bWFw
IHDFmWVqZGUuPC9kaXY+PC9kaXY+PGRpdj48YnI+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9k
aXY+" style="height:0;width:0;max-height:0;max-width:0;overflow:hidden;font-size:0em;padding:0;margin:0"></div></div></div>