<html><body><div>opravoval jsem umístění několika fotek rozcestníků podle https://osm.fit.vutbr.cz/OsmHiCheck/gp/?all</div><div><br></div><div>když si na rozkliknu rozcestník z uvedeného seznamu a chci  pomocí mapy na openstreetmap.cz přesunout jeho fotku, tak mi nezůstane zaškrtnutá mapová vrstva chybných rozcestníků a musím si ji vždy znovu zaškrtnout<br></div></body></html>