<div dir="ltr"><div dir="ltr"><br></div><br><div class="gmail_quote"><div dir="ltr" class="gmail_attr">On Fri, 1 Mar 2019 at 11:16, Tom Ka <<a href="mailto:tomas.kasparek@gmail.com">tomas.kasparek@gmail.com</a>> wrote:<br></div><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left:1px solid rgb(204,204,204);padding-left:1ex">> Shodnout se na to, jestli tu akci budeme nějak koordinovat<br>
co si pod timhle mam predstavit? koordinovat vice zadosti nebo co vlastne?<br></blockquote><div>Koordinovat žádosti - tj. evidovat minimálně evidovat, kde se žádalo a jak to dopadlo (nebo nedopadlo) + případně shromažďovat to nějak centrálně. Osobně jsem počítala s tím, že se o část postarám komplet (tj. obeslat všechny banky, co si vzpomenu, ale zejména ČSOB + to CSS co jsem slíbila Mariánovi + město České Budějovice.</div><div><br></div><div>Majka</div></div></div>