<div dir="ltr"><div>Ahoj,<br></div><br><div class="gmail_quote"><div dir="ltr" class="gmail_attr">On Tue, 2 Apr 2019 at 11:04, majka <<a href="mailto:majka.zem%2Btalk@gmail.com">majka.zem+talk@gmail.com</a>> wrote:<br></div><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left:1px solid rgb(204,204,204);padding-left:1ex"><div dir="ltr"><div dir="ltr"><div dir="ltr">No, objevil se trochu jiný problém: <a href="https://www.openstreetmap.org/changeset/53102409" target="_blank">https://www.openstreetmap.org/changeset/53102409</a> ten poslední komentář.
Katastrální mapa to nebyla, není to na ní vyznačené. 

</div></div></div></blockquote><div><br></div><div>Je to ze ZM10.</div><div> <br></div><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left:1px solid rgb(204,204,204);padding-left:1ex"><div dir="ltr"><div dir="ltr"><div dir="ltr"><div>Co přesně můžeme z CUZK všechno brát?</div></div></div></div></blockquote><div><br></div><div>To je.. dost nevyjasněná oblast o které lze vést vleklé diskuse. Řekl bych, že a priori "nic". Konkrétně co se ZM10 týká, tak o ní <a href="https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1995-31">kastrální vyhláška</a> vcelku jasně říká, že "Svolení k užití státního mapového díla uděluje jeho správce písemnou 
smlouvou uzavřenou s osobou, která státní mapové dílo užije v souladu se
 zvláštním zákonem (AutZ)" (§10, odst. 2). Jenže ZM10 je vyrobená ze ZABAGED a tam už vyhláška totéž tak jasně neříká, jen že "Podmínkou užití dat databáze je uvedení jejich zdroje a data poslední aktualizace databáze předcházející datu poskytnutí údajů." (§10d, odst. 2).</div><div><br></div><div>H.<br>

</div></div></div>