<div dir="ltr">Po přidání přes wms do JOSM:<div><br></div><div>Ulice a silnice místy nesedí na skutečnost ani na jejich vlastní katastrální mapu:</div><div><div><img src="cid:ii_ju14ue041" alt="d.png" width="548" height="563"><br></div></div><div>Žlutě mnou označené rozdíly. Ta část uprostřed a pak vpravo nahoře, ulice jim jde přes baráky. Není to posuvem, ale patrně to vzniklo zjednodušením při převádění do vektorů.</div><div>červené tenké linky - Data50, šedé - katastrální mapa, zbytek ulice a cesty z OSM. </div><div><br></div><div>Jak už zmíněno, z terénu maximálně tak ty kopce, zbytek tam většinou chybí, i když je zapnutý. Pokud už je zobrazený sráz, tak je tam nepřesný průběh (úsečka místo dvou oblouků).</div><div><br></div><div>Ale i tak, pořád to beru za dobrý počin. Něco z toho se nám hodit bude.</div></div><br><div class="gmail_quote"><div dir="ltr" class="gmail_attr">On Wed, 3 Apr 2019 at 13:07, Marián Kyral <<a href="mailto:mkyral@email.cz">mkyral@email.cz</a>> wrote:<br></div><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left:1px solid rgb(204,204,204);padding-left:1ex"><div><br>
---------- Původní e-mail ----------<br>
Od: Jan Macura <<a href="mailto:macurajan@gmail.com" target="_blank">macurajan@gmail.com</a>><br>
Komu: OpenStreetMap Czech Republic <<a href="mailto:talk-cz@openstreetmap.org" target="_blank">talk-cz@openstreetmap.org</a>><br>
Datum: 3. 4. 2019 12:54:26<br>
Předmět: Re: [talk-cz] 
        Open data ČÚZK – zázrak nebo apríl?
<br><blockquote><div dir="ltr"><div>Co se obsahu relevantního pro OSM týká:</div><div><ul><li>vstvy "Terénní reliéf" a "Popis" dohromady můžou sloužit právě pro to označení kopečků včetně výšky.</li><li>"Terénní reliéf" -- skály, jeskyně, .. podrobnost žádná slavná<br></li><li>"Produktovody" nejsou moc podrobně, ale pro kontrolu úplnosti dobrý.</li><li>"Vodstvo", můžeme zkusit, ale podle mě to bude 1:1 jako DIBAVOD.</li></ul></div></div></blockquote><p><br></p><p>Poslední verze DIBAVOD je  už pěkně stará a hodně nových věcí tam chybí. Nicméně co jsem koukal, v Data50 zase chybí minimálně suché nádrže a občasné toky.<br></p><p><br></p><p><img src="cid:169e2e3ad5dc204bfcc1" alt=""></p><p><a href="http://www.dibavod.cz/index.php?id=27&katobj_id=4&id_dib_zpet=35" target="_blank">http://www.dibavod.cz/index.php?id=27&katobj_id=4&id_dib_zpet=35</a><br></p><p><br></p><p>Marián</p><br></div>_______________________________________________<br>
talk-cz mailing list<br>
<a href="mailto:talk-cz@openstreetmap.org" target="_blank">talk-cz@openstreetmap.org</a><br>
<a href="https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz" rel="noreferrer" target="_blank">https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz</a><br>
<a href="https://openstreetmap.cz/talkcz" rel="noreferrer" target="_blank">https://openstreetmap.cz/talkcz</a><br>
</blockquote></div>