<div dir="ltr">Ad Tom) díky za mastodon - přidávám. <div><br></div><div>ad Mirek) Textíky tedy nechám takhle - žádosti už proběhly.</div><div><br></div><div>ad Mirek2) Mapathony MissingMaps jsem přidal.<br></div><div><br></div><div>ad Gorn) potřebuju jednoduchou metriku na jeden řádek :) ale prosím kohokoliv aby upravil stránku <a href="http://osmap.cz/turistika">osmap.cz/turistika</a>, kam se dostanou případní zájemci o téma.</div><div><br></div><div>Posílám.</div><div><br></div><div>P.</div><div><br></div></div><br><div class="gmail_quote"><div dir="ltr" class="gmail_attr">On Fri, Apr 5, 2019 at 11:40 AM gorn <<a href="mailto:osm@kub.cz">osm@kub.cz</a>> wrote:<br></div><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left:1px solid rgb(204,204,204);padding-left:1ex">
  
    
  
  <div bgcolor="#FFFFFF">
    <p>Já jsem chtěl trochu zmírnít nadšení ohledně té kompletnosti
      tras. <span class="gmail-notranslate" style="font-size:13px;font-weight:normal;color:rgb(34,34,34)">Podle taskmanu to tak je, dle
        jiných metrik je to spíš 70% (pořád dobrý číslo) - jde o kvalitu
        (linearita, odbočky) a kompletnost např rozcestníků atd.<br>
      </span></p>
    <p><span class="gmail-notranslate" style="font-size:13px;font-weight:normal;color:rgb(34,34,34)">Na řadě míst jsou trasy nelineální nebo
        rozpadlé na několik kusů. Je celkem humus to opravovat a to i
        pro zkušeného mappera. Nejsnažší je pomoc u jasných krátkých
        mezer na trasách, které lze zacelit i "podle satelitu". Jejich
        seznam se aktualizuje na <a href="https://www.google.com/url?q=http://znacky.kub.cz&sa=D&ust=1554409015559000&usg=AFQjCNEnwbeqjc2Zj9EjDVN1woZ0zD7yuw" target="_blank">http://znacky.kub.cz</a> - to mě napadá jako
        praktický příklad té "jiné metriky".</span></p>
    <p><span class="gmail-notranslate" style="font-size:13px;font-weight:normal;color:rgb(34,34,34)">Pavlovi to přijde moc prodrobné a chápu
        to, jen nechci vzbuzovat přílišnou euforii, že "je hotovo". Ale
        asi mi stačí když to zatzní tady na email listu :)<br>
      </span></p>
    <p><span class="gmail-notranslate" style="font-size:13px;font-weight:normal;color:rgb(34,34,34)">Jinak mi to přijde super!</span></p>
    <p><span class="gmail-notranslate" style="font-size:13px;font-weight:normal;color:rgb(34,34,34)">gorn<br>
      </span></p>
    <p><span class="gmail-notranslate" style="font-size:13px;font-weight:normal;color:rgb(34,34,34)"><br>
      </span></p>
    <div class="gmail-m_1828298930272451841moz-cite-prefix">On 05. 04. 19 10:40, Miroslav Suchy
      wrote:<br>
    </div>
    <blockquote type="cite">
      <pre class="gmail-m_1828298930272451841moz-quote-pre">Dne 05. 04. 19 v 9:18 Pavel Zbytovský napsal(a):
</pre>
      <blockquote type="cite">
        <pre class="gmail-m_1828298930272451841moz-quote-pre">Tady je náhled newsletteru:
<a class="gmail-m_1828298930272451841moz-txt-link-freetext" href="https://mailchi.mp/8bc8ba89733c/osmcz-jaro-2019-test-2" target="_blank">https://mailchi.mp/8bc8ba89733c/osmcz-jaro-2019-test-2</a>
</pre>
      </blockquote>
      <pre class="gmail-m_1828298930272451841moz-quote-pre">Jeste bych tam navrhl zminit Mapathony pro HOSM.

Mirek

_______________________________________________
talk-cz mailing list
<a class="gmail-m_1828298930272451841moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:talk-cz@openstreetmap.org" target="_blank">talk-cz@openstreetmap.org</a>
<a class="gmail-m_1828298930272451841moz-txt-link-freetext" href="https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz" target="_blank">https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz</a>
<a class="gmail-m_1828298930272451841moz-txt-link-freetext" href="https://openstreetmap.cz/talkcz" target="_blank">https://openstreetmap.cz/talkcz</a>
</pre>
    </blockquote>
    <pre class="gmail-m_1828298930272451841moz-signature" cols="72">-- 
gorn (Jakub Těšínský)
mapper a člen rady spolku
+420777852582</pre>
  </div>

_______________________________________________<br>
talk-cz mailing list<br>
<a href="mailto:talk-cz@openstreetmap.org" target="_blank">talk-cz@openstreetmap.org</a><br>
<a href="https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz" rel="noreferrer" target="_blank">https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz</a><br>
<a href="https://openstreetmap.cz/talkcz" rel="noreferrer" target="_blank">https://openstreetmap.cz/talkcz</a><br>
</blockquote></div>