<div dir="ltr"><div dir="ltr">On Fri, 5 Apr 2019 at 10:15, Tom Ka <<a href="mailto:tomas.kasparek@gmail.com">tomas.kasparek@gmail.com</a>> wrote:<br></div><div class="gmail_quote"><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left:1px solid rgb(204,204,204);padding-left:1ex">- zadosti o data podle mne jeste nikdo (majka) nerozeslal<br></blockquote><div>Správně. Protáhlo se to tak dlouho, že než jsem zaktualizovala data poštovních schránek, vlezly mi do toho pracovní povinnosti nejen na pracovní týden, ale i na víkend. Takže za mě to bude nejdřív příští pondělí.</div><div><br></div><div>Majka</div></div></div>