<div dir="ltr"><div>Zdravím vespolek,</div><div><br></div><div>tak se nám začala v mapách <a href="https://openstreetmap.cz/#map=11/48.8340/14.5129&layers=d">vykreslovat</a> dálnice D3, a to nejen v jejím rozestavěném úseku kolem Českých Budějovic, ale dokonce až k hranici s Rakouskem.</div><div>Překvapivě to není opomenutím správného tagování těchto úseků, ale tím, že příslušné cesty <a href="https://www.openstreetmap.org/user/vojtechzaboril">někdo</a> zařadil do <a href="https://www.openstreetmap.org/relation/1753349">relace</a> dálnice D3. Nedaří se mi teď na wiki dohledat, jestli je to chyba tagování (rozestavěné a navrhované úseky v relaci být nemají) nebo chyba vykreslovače. Ví někdo?<br></div><div><br></div><div>H.<br></div></div>