<div dir="ltr"><br><div class="gmail_quote"><div dir="ltr" class="gmail_attr">On Sun, 14 Apr 2019 at 16:33, Michal Poupa <<a href="mailto:michal.poupa@gmail.com">michal.poupa@gmail.com</a>> wrote:<br></div><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left:1px solid rgb(204,204,204);padding-left:1ex"><div dir="ltr"><div>Mohl by jste to někdo namalovat ŘSD už to má na webu takúžedpokládám že je možný i import</div></div></blockquote><div><br></div><div>No import určitě možný není (z důvodu technického i z důvodu právního), ale z katastru snad něco vykoukat půjde..</div><div><br></div><div>H.<br></div></div></div>