<html><body>tak nejnovější poznatky, ono zpomalení a následné zastavení nahrávání dat se mi projevuje pouze když stahuji data z okolí Seče u Chrudimi.<br><br>Mohl by někdo zkusit si stáhnout data ohraničená Třemošnicí, Běstvinou, Sečí, Bojanovem a Hrbokovem, zda se mu to také projeví.<br><br>Díky Pražák</body></html>