<html><body><div>Ahoj,</div><div><br></div><div>jak tagovat vinotéku a vinárnu?</div><div><br></div><div>pod pojmem vinotéka se totiž v ČR vyskytují</div><div>1) čisté prodejny <a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:shop%3Dwine">shop=wine</a> (ovšem takřka vždy s možností degustace, tedy nějaký miniaturní prostor pro stání u stolku či sezení)</div><div>2) podniky určené současně pro prodej i posezení <a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:shop%3Dbeverages">shop=beverages</a> + <a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:amenity%3Dpub">amenity=pub</a> nebo <a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:amenity%3Dbar">amenity=bar</a> (v podstatě degustační vinárna s rozšířeným prodejem značkových vín).</div><div><br></div><div>Druhý případ nemá daleko k vinárně (primárně prodej rozlévaného vína v prostředí s posezením a dalšími službami jako např. nabídka občerstvení).</div><div><br></div><div>Wiki k tomu nemá nějaké jednoznačné stanovisko, na jednu stranu navrhuje použít jednoduchý tag shop=wine (ale to nerozliší vinárnu od vinotéky), na stranu druhou složitější kombinace jako např.:<br><a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:shop%3Dalcohol">shop=alcohol</a> (pro obchody, které prodávají alkoholické nápoje pro odnesení s sebou)<br><a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:drink">drink=*</a> (konkrétní podávané či prodávané nápoje např: drink:wine=* "yes" bez bližšího určení, "served" pro podávaný nápoj, "retail" pro prodávaný, ovšem myšleno spíše pro další prodej, "draught" nápoj je čepovaný, "bottled" nápoj je v lahvích)<br><br></div><div><br></div><div>Konkrétně řeším situaci, kdy dva různí mapeři zmapovali jednu vinotéku dvakrát:<br>http://vinarstvibukovsky.cz/vinoteka/</div><div><br></div><div><a href="https://www.openstreetmap.org/node/3792480544">1. varianta</a> s amenity=bar (by honny)<br></div><div><a href="https://www.openstreetmap.org/node/2816695812">2. varianta</a> s shop=alcohol (by Francois555)</div><div><br></div><div><br></div><div>Osobně se přikláním k tagování:</div><div>shop=alcohol<br>drink:wine=yes (nicméně byly-li by možné kumulace hodnot, pak drink:wine=bootled; draught ale žiju v domění, že to není možné)</div><div><br></div><div><br></div><div>Díky za názory či podnětné reakce, ať tu dvakrát zmapovanou vinárnu můžu rozseknout:)</div><div><br></div><div>vop<br></div></body></html>