<div dir="ltr"><div dir="ltr">On Tue, 30 Apr 2019 at 15:55, Jan Macura <<a href="mailto:macurajan@gmail.com">macurajan@gmail.com</a>> wrote:<br></div><div class="gmail_quote"><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left:1px solid rgb(204,204,204);padding-left:1ex"><div dir="ltr"><div dir="ltr"><div class="gmail_quote"><div>Nicméně i to někteří dělají: <a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:landuse%3Dresidential#Separation_from_roads" target="_blank">https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:landuse%3Dresidential#Separation_from_roads</a></div></div></div></div></blockquote><div><br></div><div>Osobně v tomhle případě za sporné spíš než to rozdělení považuji to, že se dává jako možnost nalepit to na tu ulici. Přilepit jakoukoli landuse na středovou čáru silnice/ polní/lesní cesty / pěšiny je taky dobrý způsob, jak zkomplikovat budoucí úpravy. Minimálně si to říká o to, aby se změnou landuse posunula silnice nebo změnou na silnici změnil tvar landuse bez toho, že by to bylo úmyslem.</div></div></div>