<div dir="ltr"><div>Také zdravím,</div><div><br></div><div>určitě díky za pěkné obohacení OSM a zařízení souhlasu od instituce! (btw, nebyl by písemně?)</div><div><br></div><div>Mám ale několik připomínek, které mi kazí radost...</div><div><br></div><div>Kde je souhlas komunity OSM s importem? Jak byly řešeny vzniknuvší duplicity v datech? Jak byly vybrány použité tagy? Proč jsou u bodů uvedeny souřadnice jako tagy <span style="font-family:monospace,monospace">X</span> a <span style="font-family:monospace,monospace">Y</span>? Proč mají všechny body "<span style="font-family:monospace,monospace">name=Bod záchrany - Rescue Point</span>" navzdory <a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:N%C3%A1zvy#N.C3.A1zev_je_pouze_n.C3.A1zev">všem doporučením</a> o tom, co by mělo být obsahem klíče <span style="font-family:monospace,monospace">name</span>? Proč není uveden zdroj dat v klíči <span style="font-family:monospace,monospace">source</span>? Jaká je přesnost dat? Jak budou data udržována aktuální? Atd. ...<br></div><div><br></div><div>Aspoň, že je vše nahráno v <a href="https://www.openstreetmap.org/changeset/70088700">jedné snadno dohledatelné sadě změn</a>!<br></div><div> H.<br></div></div><br><div class="gmail_quote"><div dir="ltr" class="gmail_attr">On Thu, 9 May 2019 at 22:53, Spratek <<a href="mailto:spratek@centrum.cz">spratek@centrum.cz</a>> wrote:<br></div><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left:1px solid rgb(204,204,204);padding-left:1ex">Zdravím,<br>
se souhlasem Lesů ČR jsem na OSM nahrál kompletní seznam Bodů záchrany spravovaných Lesy ČR.<br>
Celkem jich je 2171.<br>
Přehledná mapka bodů je zde:<br>
<a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Body_z%C3%A1chrany_-_Lesy_%C4%8CR.jpg" rel="noreferrer" target="_blank">https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Body_z%C3%A1chrany_-_Lesy_%C4%8CR.jpg</a><br>
<br>
Doufám, že jich bude potřeba co nejmíň.<br>
Míru zdar.<br>
<br>
_______________________________________________<br>
talk-cz mailing list<br>
<a href="mailto:talk-cz@openstreetmap.org" target="_blank">talk-cz@openstreetmap.org</a><br>
<a href="https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz" rel="noreferrer" target="_blank">https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz</a><br>
<a href="https://openstreetmap.cz/talkcz" rel="noreferrer" target="_blank">https://openstreetmap.cz/talkcz</a><br>
</blockquote></div>