<div dir="ltr"><div>P.S. Ani nyní bych se nehrnul do žádné hurá akce a nechal bych tomu aspoň víkend na vyjádření dalších lidí z komunity.</div><div><br></div><div>H.<br></div></div>