<html><body><div>Zjistil jsem, že na https://osm.fit.vutbr.cz/OsmHiCheck/gp/?all se neaktualizují nově přidané rozcestníky</div><div><br></div><div>např.  jsem včera přidal rozcestník na náměstí v Přešticích, (ID 6524994301) ten však v dnešním přehledu rozcestníků není zahrnut</div><div><br></div><div>Pražák<br></div></body></html>