<div dir="ltr">Jak značit bod záchrany, který je umístěný přímo na rozcestníku? Například <a href="https://osm.fit.vutbr.cz/fody/files/23856.jpg">tady</a><div>Dát jako samostatný bod, nebo připojit k bodu rozcestníku?</div></div>