<div dir="ltr"><div>Zdravím ve spolek,</div><div><br></div><div>přijměte prosím pozvání na 2. mapathon Missing Maps v Plzni, který se bude konat tento pátek 11. 10. v TechHeaven (<a href="https://www.eventbrite.com/e/2-mapathon-v-plzni-registration-73389839987">přihlášení zde</a>).</div><div><br></div><div>Zároveň vás zvu na vůbec první hackathon s Lékaři bez hranic v ČR, který bude na tomtéž místě 11.–13. 10., tj. od pátku (plynule naváže na večerní mapathon) až do nedělního dopoledne (<a href="https://www.eventbrite.com/e/2-mapathon-v-plzni-registration-73389839987">přihlášení a další informace zde</a>). Cílem bude vyvinout či vylepšit nástroje, které usnadní mapování pro MissingMaps dobrovolníkům mapujícím jak vzdáleně, tak v terénu. Na akci budou účastni i zajímaví hosté z řad Lékařů bez hranic.<br></div><div><br></div><div>Na viděnou na některé z akcí</div><div> Honza Macura<br></div></div>