Osobně bych byla pro zakázání té hlášky v ČR. Ten náš "minimální" systém - papír / sklo / plasty se těm kontrolám obecně nelíbí a navádí k  tagovaní, které zbytečně značí každý jednotlivý druh odpadu vyjmenováním zvlášť. <br><br>Sama tu hlášku ignoruji.<br><br>Jen tak mimo, České Budějovice třeba až na výjimky nemají kontejnery na nápojové obaly, ty tu patří do plastů. Přetřiďuje se to až později.<br><br>Poměrně dost míst má tohle přetřiďování nastaveno jako základ, takže do kontejnerů na papír třeba přijímají běžně i knihy s vazbou a deskami, které tam normálně nepatří. Kontejnery na sklo pak mají jen zelené, kam patří i tabulové sklo nebo sklenice klidně i s víčky. Nevidím důvod, proč dělat vylomeniny ve značení u 90% venkovských kontejnerů jen proto, aby nějaká kontrola přestala hlásit problém, který ve skutečnosti neexistuje. <br>