<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"></head><body style="word-wrap: break-word; -webkit-nbsp-mode: space; line-break: after-white-space;" class="">Zdravím,<div class="">na osmose jsem si všiml, že pro všechny kontejnery [recycling_type=container] + [recycling:glass=yes] generuje:</div><div class=""><b class="">,,Pravděpodobně jen pro lahve, ne pro jakýkoli druh skla“</b> a radí použití výhradně [recycling:glass_bottles=yes].</div><div class=""><b class=""><br class=""></b></div><div class="">V Brně a okolí je to nechtěný návrh, protože typicky jsou kontejnery nejen pro lahve a na vesnicích se dá otevřít rovnou celé víko (stejně jako papír) a tak jsem otevřel issue po vzoru Poláků: <a href="https://github.com/osm-fr/osmose-backend/issues/691" class="">https://github.com/osm-fr/osmose-backend/issues/691</a></div><div class=""><br class=""></div><div class="">Zde jsem byl poučen, že interpretace na wiki (<a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:amenity%3Drecycling" class="">https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:amenity%3Drecycling</a>) je nepřesná, zato ta jejich je správná. Pro mě je wiki svatá. Současnou situaci vnímám jako chybu, otázkou je, kde je.</div><div class=""><br class=""></div><div class="">Jak byste mapovali kontejner popsaný zde? <a href="https://jaktridit.cz/cz/trideni/jak-spravne-tridit---barevne-kontejnery/sklo" class="">https://jaktridit.cz/cz/trideni/jak-spravne-tridit---barevne-kontejnery/sklo</a></div><div class="">Použít [recycling:glass=yes] / [recycling:glass_bottles] / [recycling:normal_glass]?</div><div class=""><br class=""></div><div class="">Chce to buď souhlasit varováním Osmose a přejmenovat zavádějící hlášku ,,Pravděpodobně jen pro lahve…“ a zároveň upravit wiki.</div><div class="">Nebo toto varování pro ČR zakázat (a to i v případě že by byla situace nejednoznačná).</div><div class=""><br class=""></div><div class="">—</div><div class="">Vladan Kudláč</div></body></html>