<div dir="ltr"><div class="gmail_quote"><div dir="ltr" class="gmail_attr">On Mon, Apr 27, 2020 at 12:03 PM Jan Macura <<a href="mailto:macurajan@gmail.com">macurajan@gmail.com</a>> wrote:<br></div><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left:1px solid rgb(204,204,204);padding-left:1ex"><div dir="ltr"><div>OSM wiki o tom píše: <a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Chodníky" target="_blank">https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Chodníky</a></div><div><br></div><div>Za mě: nemá smysl mapovat chodníky podél silnice (oddělené jen obrubníkem), jako samostatné cesty. Používám <a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:sidewalk" target="_blank"><span style="font-family:monospace">sidewalk=yes/no/left/right</span></a>. Což úplně stačí.</div></div></blockquote><div><br></div>Za mě: Tohle je krásná fikce, která moc nefunguje. :-) Zaprvé to tvoří ostrou, ale přitom značně fiktivní hranici mezi „chodník oddělený od silnice obrubníkem“ a „chodník oddělený od silnice obrubníkem a třiceticentimetrovým pásem trávy“. Zadruhé se obávám, že reálně s tím plánovače a další uživatelé dat nijak moc nepracují (o rendererech nemluvě). Zatřetí se nedají ty chodníky otagovat dalšími atributy typu width, surface atd. I když teď koukám, že to je víceméně popsáno na té wiki. Tak už mlčím. :-)<br></div><div class="gmail_quote"><br></div><div class="gmail_quote">-- Petr Kadlec / Mormegil</div><div class="gmail_quote"><br></div></div>