<html><body><div>opravoval jsem průběh turistických značek v okolí Monínce a JOSM mi nejprve při vytvoření nové relace nahlásil chybu, že došlo k neočekávané výjimce, relaci jsem tedy smazal a vytvořil znovu bez objevení chybové hlášky. Na závěr však při pokusu o uložení provedených změn JOSM opět hlásí chybu, že došlo k neočekávané výjimce a nahrání neproběhne - co s tím mám udělat, abych mohl provedené změny nahrát</div><div>Pražák<br></div><div><br></div><div>ladící informace z JOSM</div><div>{{{<br>URL:https://josm.openstreetmap.de/svn/trunk<br>Repository:UUID: 0c6e7542-c601-0410-84e7-c038aed88b3b<br>Last:Changed Date: 2020-04-08 18:20:25 +0200 (Wed, 08 Apr 2020)<br>Build-Date:2020-04-09 01:30:48<br>Revision:16245<br>Relative:URL: ^/trunk<br><br>Identification: JOSM/1.5 (16245 cs) Windows 7 64-Bit<br>OS Build number: Windows 7 Ultimate (7601)<br>Memory Usage: 1005 MB / 1005 MB (77 MB allocated, but free)<br>Java version: 1.8.0_251-b08, Oracle Corporation, Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM<br>Screen: \Display0 1280x1024<br>Maximum Screen Size: 1280x1024<br><br>Dataset consistency test:<br>[NO DATASET] {Way id=-105504 version=0 MVT> nodes=[{Node id=-117531 version=0 MVD lat=49.548950551368755,lon=14.52057311164494}, {Node id=1123488156 version=2 V lat=49.5492032,lon=14.5209226}, {Node id=1123339105 version=3 V lat=49.5496906,lon=14.521003}, {Node id=1123339132 version=2 V lat=49.5498649,lon=14.5213821}]} is referenced by {Relation id=-99821 version=0 VT [cesta -105530, cesta -105504, cesta -105498, cesta -104658, cesta -105485, cesta 444868630]} but not found in dataset<br>[NO DATASET] {Way id=-105504 version=0 MVT> nodes=[{Node id=-117531 version=0 MVD lat=49.548950551368755,lon=14.52057311164494}, {Node id=1123488156 version=2 V lat=49.5492032,lon=14.5209226}, {Node id=1123339105 version=3 V lat=49.5496906,lon=14.521003}, {Node id=1123339132 version=2 V lat=49.5498649,lon=14.5213821}]} is referenced by {Relation id=-99824 version=0 VT [cesta -105530, cesta -105504, cesta -105498, cesta -104658, cesta -105485, cesta 444868630]} but not found in dataset<br>[NO DATASET] {Way id=-105504 version=0 MVT> nodes=[{Node id=-117531 version=0 MVD lat=49.548950551368755,lon=14.52057311164494}, {Node id=1123488156 version=2 V lat=49.5492032,lon=14.5209226}, {Node id=1123339105 version=3 V lat=49.5496906,lon=14.521003}, {Node id=1123339132 version=2 V lat=49.5498649,lon=14.5213821}]} is referenced by {Relation id=-99825 version=0 VT [cesta -105530, cesta -105504, cesta -105498, cesta -104658, cesta -105485, cesta 444868630]} but not found in dataset<br>[NO DATASET] {Way id=-105504 version=0 MVT> nodes=[{Node id=-117531 version=0 MVD lat=49.548950551368755,lon=14.52057311164494}, {Node id=1123488156 version=2 V lat=49.5492032,lon=14.5209226}, {Node id=1123339105 version=3 V lat=49.5496906,lon=14.521003}, {Node id=1123339132 version=2 V lat=49.5498649,lon=14.5213821}]} is referenced by {Relation id=-99822 version=0 VT [cesta -105530, cesta -105504, cesta -105498, cesta -104658, cesta -105485, cesta 444868630]} but not found in dataset<br>[NO DATASET] {Way id=-105504 version=0 MVT> nodes=[{Node id=-117531 version=0 MVD lat=49.548950551368755,lon=14.52057311164494}, {Node id=1123488156 version=2 V lat=49.5492032,lon=14.5209226}, {Node id=1123339105 version=3 V lat=49.5496906,lon=14.521003}, {Node id=1123339132 version=2 V lat=49.5498649,lon=14.5213821}]} is referenced by {Relation id=-99823 version=0 VT [cesta -105530, cesta -105504, cesta -105498, cesta -104658, cesta -105485, cesta 444868630]} but not found in dataset<br><br><br>Plugins:<br>+ Tracer (35313)<br>+ Tracer-testing (1587671642)<br>+ Tracer2 (35405)<br>+ apache-commons (35362)<br>+ buildings_tools (35405)<br>+ ejml (35313)<br>+ geotools (35169)<br>+ jts (35122)<br>+ pointInfo (35248)<br>+ reverter (35409)<br><br>Last errors/warnings:<br>- W: Nemohu najít podporovanou projekci pro vrstvu ortofoto. Používám EPSG:3857.<br>- W: Nemohu smazat archivovaný záložní soubor <josm.pref>\autosave\deleted_layers\Datová vrstva 1_20200515_104136312.osm<br>- E: Handled by bug report queue: org.openstreetmap.josm.data.osm.DataIntegrityProblemException: Relation member must be part of the same dataset as relation(relace -99821, cesta -105504)<br>- E: Handled by bug report queue: org.openstreetmap.josm.data.osm.DataIntegrityProblemException: Relation member must be part of the same dataset as relation(relace -99822, cesta -105504)<br>- E: Handled by bug report queue: org.openstreetmap.josm.data.osm.DataIntegrityProblemException: Relation member must be part of the same dataset as relation(relace -99823, cesta -105504)<br>- E: Handled by bug report queue: org.openstreetmap.josm.data.osm.DataIntegrityProblemException: Relation member must be part of the same dataset as relation(relace -99824, cesta -105504)<br>- E: Handled by bug report queue: org.openstreetmap.josm.data.osm.DataIntegrityProblemException: Relation member must be part of the same dataset as relation(relace -99825, cesta -105504)<br>- W: Neuložené změny - <html>Relace byla změněna.<br><br>Chcete změny uložit?</html><br>- W: Neuložené změny - <html>Relace byla změněna.<br><br>Chcete změny uložit?</html><br>- E: Handled by bug report queue: org.openstreetmap.josm.data.osm.DataIntegrityProblemException: Primitive must be part of the dataset: {Way id=-105504 version=0 MVT> nodes=[{Node id=-117531 version=0 MVD lat=49.548950551368755,lon=14.52057311164494}, {Node id=1123488156 version=2 V lat=49.5492032,lon=14.5209226}, {Node id=1123339105 version=3 V lat=49.5496906,lon=14.521003}, {Node id=1123339132 version=2 V lat=49.5498649,lon=14.5213821}]}<br><br><br>=== REPORTED CRASH DATA ===<br>BugReportExceptionHandler#handleException:<br>No data collected.<br><br>Warning issued by: BugReportExceptionHandler#handleException<br><br>=== STACK TRACE ===<br>Thread: AWT-EventQueue-0 (17) of main<br>org.openstreetmap.josm.data.osm.DataIntegrityProblemException: Primitive must be part of the dataset: {Way id=-105504 version=0 MVT> nodes=[{Node id=-117531 version=0 MVD lat=49.548950551368755,lon=14.52057311164494}, {Node id=1123488156 version=2 V lat=49.5492032,lon=14.5209226}, {Node id=1123339105 version=3 V lat=49.5496906,lon=14.521003}, {Node id=1123339132 version=2 V lat=49.5498649,lon=14.5213821}]}<br>    at org.openstreetmap.josm.data.osm.OsmPrimitive.checkDataset(OsmPrimitive.java:199)<br>    at org.openstreetmap.josm.data.osm.OsmPrimitive.referrers(OsmPrimitive.java:776)<br>    at org.openstreetmap.josm.data.osm.OsmPrimitive.referrers(OsmPrimitive.java:797)<br>    at org.openstreetmap.josm.data.validation.tests.OverlappingWays.parentMultipolygonConcernsArea(OverlappingWays.java:74)<br>    at org.openstreetmap.josm.data.validation.tests.OverlappingWays.endTest(OverlappingWays.java:104)<br>    at org.openstreetmap.josm.actions.upload.ValidateUploadHook.checkUpload(ValidateUploadHook.java:67)<br>    at org.openstreetmap.josm.actions.UploadAction.checkPreUploadConditions(UploadAction.java:219)<br>    at org.openstreetmap.josm.actions.UploadAction.uploadData(UploadAction.java:238)<br>    at org.openstreetmap.josm.actions.UploadAction.actionPerformed(UploadAction.java:294)<br>    at javax.swing.AbstractButton.fireActionPerformed(Unknown Source)<br>    at javax.swing.AbstractButton$Handler.actionPerformed(Unknown Source)<br>    at javax.swing.DefaultButtonModel.fireActionPerformed(Unknown Source)<br>    at javax.swing.DefaultButtonModel.setPressed(Unknown Source)<br>    at javax.swing.plaf.basic.BasicButtonListener.mouseReleased(Unknown Source)<br>    at java.awt.AWTEventMulticaster.mouseReleased(Unknown Source)<br>    at java.awt.Component.processMouseEvent(Unknown Source)<br>    at javax.swing.JComponent.processMouseEvent(Unknown Source)<br>    at java.awt.Component.processEvent(Unknown Source)<br>    at java.awt.Container.processEvent(Unknown Source)<br>    at java.awt.Component.dispatchEventImpl(Unknown Source)<br>    at java.awt.Container.dispatchEventImpl(Unknown Source)<br>    at java.awt.Component.dispatchEvent(Unknown Source)<br>    at java.awt.LightweightDispatcher.retargetMouseEvent(Unknown Source)<br>    at java.awt.LightweightDispatcher.processMouseEvent(Unknown Source)<br>    at java.awt.LightweightDispatcher.dispatchEvent(Unknown Source)<br>    at java.awt.Container.dispatchEventImpl(Unknown Source)<br>    at java.awt.Window.dispatchEventImpl(Unknown Source)<br>    at java.awt.Component.dispatchEvent(Unknown Source)<br>    at java.awt.EventQueue.dispatchEventImpl(Unknown Source)<br>    at java.awt.EventQueue.access$500(Unknown Source)<br>    at java.awt.EventQueue$3.run(Unknown Source)<br>    at java.awt.EventQueue$3.run(Unknown Source)<br>    at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)<br>    at java.security.ProtectionDomain$JavaSecurityAccessImpl.doIntersectionPrivilege(Unknown Source)<br>    at java.security.ProtectionDomain$JavaSecurityAccessImpl.doIntersectionPrivilege(Unknown Source)<br>    at java.awt.EventQueue$4.run(Unknown Source)<br>    at java.awt.EventQueue$4.run(Unknown Source)<br>    at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)<br>    at java.security.ProtectionDomain$JavaSecurityAccessImpl.doIntersectionPrivilege(Unknown Source)<br>    at java.awt.EventQueue.dispatchEvent(Unknown Source)<br>    at java.awt.EventDispatchThread.pumpOneEventForFilters(Unknown Source)<br>    at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForFilter(Unknown Source)<br>    at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForHierarchy(Unknown Source)<br>    at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(Unknown Source)<br>    at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(Unknown Source)<br>    at java.awt.EventDispatchThread.run(Unknown Source)<br>}}}<br></div></body></html>