<p style="padding: 0 0 0 0; margin: 0 0 0 0;">Dívala jsem se, jak to z toho leze, a problém není ani tak ve formátu souřadnic, jako ve formátu CSV. OpenData nechce "comma separated", ale středníky, a koordináty je třeba velmi mírně upravit. Takže pro mě nejjednodušší je z toho dotazu stáhnout TSV a prohnat to přes sed</p>

<p style="padding: 0 0 0 0; margin: 0 0 0 0;"> </p>

<p style="padding: 0 0 0 0; margin: 0 0 0 0;">Tohle je jen zkouška, stáhla jsem z těch příkladů lokace uměleckých děl. Příkazem <span style="font-size: 13.3333px;">  </span></p>

<p style="padding: 0 0 0 0; margin: 0 0 0 0;"><span style="font-size: 13.3333px; font-family: 'courier new';">head query.tsv | sed -r 's/\tPoint.(.*) (.*)\)\t/";\1;\2;"/' | </span><span style="font-family: 'courier new';">sed 's/\t/";"/g;1s/"coord"/longitude,latitude/;</span><span style="font-family: 'courier new'; font-size: 10pt;">s/.*/"&"/</span><span style="font-family: 'courier new'; font-size: 10pt;">' > query.csv</span></p>

<div>je převedeno z TSV:</div>
<div>
<div><span style="font-size: 13.3333px; font-family: 'courier new';">label<span style="white-space: pre;"> </span>coord<span style="white-space: pre;"> </span>subj</span></div>
<div><span style="font-size: 13.3333px; font-family: 'courier new';">The Blue Room<span style="white-space: pre;"> </span>Point(-77.046666666 38.911388888)<span style="white-space: pre;"> </span>http://www.wikidata.org/entity/Q17278728</span></div>
</div>
<div>na CSV, co OpenData pobere:</div>
<div>
<div><span style="font-size: 13.3333px; font-family: 'courier new';">"label";longitude;latitude;"subj"</span></div>
<div><span style="font-size: 13.3333px; font-family: 'courier new';">"The Blue Room";-77.046666666;38.911388888;"http://www.wikidata.org/entity/Q17278728"</span></div>
</div>
<div>Na konci, v té poslední části, je pak možné taky nacpat tam rovnou hodnoty značek, tedy místo <span style="font-family: 'courier new'; font-size: 10pt;">s/.*/"&"/ </span><span style="font-size: 10pt;">třeba </span><span style="font-family: 'courier new'; font-size: 10pt;">s/.*/"&"artwork";"painting";"Pablo Picasso"/ </span><span style="font-size: 10pt;">, a příslušně ještě i upravit záhlaví v tom vytvořeném souboru, tedy přidat do té první řádky nakonec ještě </span><span style="font-family: 'courier new'; font-size: 10pt;">;"tourism";"artwork_type";"author_name"</span><span style="font-size: 10pt;">.</span></div>
<div>Samozřejmě, pokud má někdo otevřený nějaký GIS, je otázka co z toho je jednodušší a rychlejší. Já nic takového nemám, zato bash mám otevřený skoro vždy. Takže než shánět, jak to dostat do JOSM jinak, bych to zkrátka udělala takhle. Kdo je zvyklý dělat přes geojson, šel by na to asi tudy.</div>
<div>Majka</div>
<p style="padding: 0 0 0 0; margin: 0 0 0 0;">______________________________________________________________<br />
 > Od: "Jan Macura" <macurajan@gmail.com><br />
 > Komu: "OpenStreetMap Czech Republic" <talk-cz@openstreetmap.org><br />
 > Datum: 21.05.2020 11:55<br />
 > Předmět: Re: [talk-cz] Přenos z Wikidat do OSM (a naopak)<br />
 ></p>

<div dir="ltr"><br />

<div class="gmail_quote">
<div class="gmail_attr" dir="ltr">On Thu, 21 May 2020 at 11:35, majkaz <<a href="mailto:majkaz@centrum.cz">majkaz@centrum.cz</a>> wrote:</div>
<blockquote class="gmail_quote" style="margin: 0px 0px 0px 0.8ex; border-left: 1px solid #cccccc; padding-left: 1ex;">
<p style="padding: 0px; margin: 0px;">Není třeba, csv se dá použít v JOSM přímo (tedy ne zcela přímo, addon OpenData)</p>

</blockquote>
<div>Tak to by mě zajímalo jak. Mě to nešlo -- JOSM očekává CSV s nějakými konkrétními sloupečky asi, ale CSV z WDQS má geometrii ve WKT.</div>
<div>H.</div>
</div>
</div>
<br />
 <br />
 ----------<br />
 <br />
 _______________________________________________<br />
 talk-cz mailing list<br />
 talk-cz@openstreetmap.org<br />
 <a href="https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz">https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz</a><br />
 <a href="https://openstreetmap.cz/talkcz">https://openstreetmap.cz/talkcz</a><br />
 <span></span><span id="AutoConvertInstalled"></span>