<div dir="ltr">Jak správně označovat místní mapy, na kterých jsou uvedené i informace o obci?<div>Příklad: <a href="https://osm.fit.vutbr.cz/fody/files/28075.jpg">https://osm.fit.vutbr.cz/fody/files/28075.jpg</a></div><div><br></div><div>Dnešní "úlovek" je v datech cca půl na půl, tedy část jako mapa, část jako infotabule. Máme k tomu nějaké doporučení?</div><div><br></div><div>Majka</div></div>