<div dir="ltr">tak by šel vymyslet nějaký tag který by se zobrazoval 

<a href="https://www.openrailwaymap.org/" target="_blank" style="font-family:sans-serif">https://www.openrailwaymap.org/</a> a ne v <a href="https://www.openstreetmap.org/">https://www.openstreetmap.org/</a><div><br></div></div><br><div class="gmail_quote"><div dir="ltr" class="gmail_attr">út 29. 9. 2020 v 20:59 odesílatel Majkaz <<a href="mailto:majka.zem%2Btalk@gmail.com">majka.zem+talk@gmail.com</a>> napsal:<br></div><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left:1px solid rgb(204,204,204);padding-left:1ex"> 
  
 <div> <span style="font-family:sans-serif">Minimálně v Českých Budějovicích tomu tak bude. Že z té trati nic nezůstalo, je tady jasné:</span> 
  <br> 
  <br> 
  <br> <span><img src="cid:174db40ed6afb8bed261"></span> 
  <br> 
  <br> <span style="font-family:sans-serif">29. 9. 2020 20:18:33 Michal Poupa <<a href="mailto:michal.poupa@gmail.com" target="_blank">michal.poupa@gmail.com</a>>:</span> 
  <br> 
  <br> <span style="font-family:sans-serif">> a nedělá to třeba pro tohle?</span> 
  <br> <span style="font-family:sans-serif">></span> 
  <br> <span style="font-family:sans-serif">> <a href="https://www.openrailwaymap.org/" target="_blank">https://www.openrailwaymap.org/</a></span> 
  <br>  
 </div>
_______________________________________________<br>
talk-cz mailing list<br>
<a href="mailto:talk-cz@openstreetmap.org" target="_blank">talk-cz@openstreetmap.org</a><br>
<a href="https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz" rel="noreferrer" target="_blank">https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz</a><br>
<a href="https://openstreetmap.cz/talkcz" rel="noreferrer" target="_blank">https://openstreetmap.cz/talkcz</a><br>
</blockquote></div>