<div dir="ltr"><br><div class="gmail_quote"><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left:1px solid rgb(204,204,204);padding-left:1ex">
Nabíječkám bych jméno vůbec nedávala. Výjimkou jsou samozřejmě případy, kdy to opravdu svoje vlastní jméno má. Jen o žádné takové po okolí nevím.<br></blockquote><div><br></div><div>+1. Tohle je ostatně velmi častá chyba, že se do name dává jakékoli označení či popis toho elementu či dokonce jeho typu. name=potraviny, name=hřiště atd. To nemusíte psát, to přece vidím!<br></div><div><br></div><div>-- Petr Kadlec / Mormegil<br></div></div></div>