<html>
  <head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
  </head>
  <body text="#000000" bgcolor="#FFFFFF">
    <div class="moz-cite-prefix">cau,<br>
      <br>
      napr <a class="moz-txt-link-freetext" href="https://www.openstreetbrowser.org">https://www.openstreetbrowser.org</a> --> Transportation -
      Individual traffic - Maxspeed<br>
      <br>
      mahdi<br>
      <br>
      marek wrote on 12/29/20 7:34 PM:<br>
    </div>
    <blockquote type="cite"
      cite="mid:20201229203405.9686D6A6@centrum.cz">
      <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8">
      <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8">
      <p style="padding:0 0 0 0; margin:0 0 0 0;"><span style="color:
          #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size:
          small;">Ahoj. Už pár dní se pokouším přidat rychlostní limity
          na silnice 1,2 a 3 tříd, ale je to těžké hledání kde chybí
          limity. Neexistuje nějaký způsob jak zobrazit na určité
          silnici zda tam jsou už zaneseny všechny rychlostní limity?
          Příklad: silnice 37 je z části značena, ale při výjezdu
          z Pardubic už tam limity chybí. </span><a
          href="https://www.openstreetmap.org/way/40073238#map=16/50.0222/15.7536"
data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=https://www.openstreetmap.org/way/40073238%23map%3D16/50.0222/15.7536&source=gmail&ust=1609356719258000&usg=AFQjCNHTzMyVfBBRAlurQlYyqjZuraiIqQ"
          moz-do-not-send="true">https://www.openstreetmap.org/way/40073238#map=16/50.0222/15.7536</a></p>
      <p style="padding:0 0 0 0; margin:0 0 0 0;"> </p>
      <p style="padding:0 0 0 0; margin:0 0 0 0;">Marek Polák</p>
      <p style="padding:0 0 0 0; margin:0 0 0 0;"> </p>
      <br>
      <fieldset class="mimeAttachmentHeader"></fieldset>
      <pre wrap="">_______________________________________________
talk-cz mailing list
<a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:talk-cz@openstreetmap.org">talk-cz@openstreetmap.org</a>
<a class="moz-txt-link-freetext" href="https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz">https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz</a>
<a class="moz-txt-link-freetext" href="https://openstreetmap.cz/talkcz">https://openstreetmap.cz/talkcz</a>
</pre>
    </blockquote>
    <br>
  </body>
</html>